Výpis systémových zpráv

Veřejné zakázky dle sídla zadavatele: Lipník nad Bečvou

Název zakázky Zdroj Uveřejneno Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Lhůta nabídky Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Místo
Zadavatel Lhůta žádosti Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Předp. hodnota Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Obnova veřejného osvětlení Nové Dvory
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 04.07.2018  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 699 817,00
Obec Týn nad Bečvou - vodovod za hřbitovem
Obec Týn nad Bečvou
internal 03.06.2016 09.05.2016
 
Olomoucký kraj
1 500 000,00
Jezernice – kanalizace a ČOV - technický dozor investora, koordinátor BOZP
Obec Jezernice
internal 30.06.2014
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 420 000,00
"II/437 Lipník nad Bečvou - hranice Zlínského kraje" Část "Silnice II/437 Lhota - hranice kraje" objekt "SO 102 - intravilán Obec Oprostovice"
obec Oprostovice
internal 10.05.2019
13.11.2018
ČESKÁ REPUBLIKA
1 321 355,00
Úprava školního dvora základní školy v Týně nad Bečvou
Obec Týn nad Bečvou
internal 05.10.2012 30.03.2012
 
Olomoucký kraj
1 200 000,00
Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jezernice
Obec Jezernice
internal 26.06.2019  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 200 000,00
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH obce Jezernice
Obec Jezernice
internal 26.06.2019  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 200 000,00
Kolize s inženýrskými sítěmi, oprava komunikace k ČOV a zpevnění břehu potoka – vícepráce v rámci stavby Jezernice – kanalizace a ČOV, Splašková kanalizace
Obec Jezernice
internal 07.09.2015  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 187 550,00
Kolize s inženýrskými sítěmi, oprava komunikace k ČOV a zpevnění břehu potoka – vícepráce v rámci stavby Jezernice – kanalizace a ČOV, Splašková kanalizace
Obec Jezernice
internal 11.09.2015  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 187 550,00
Obnova VO Nové Dvory
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 16.11.2018  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 154 143,00
Pořízení svozového vozu a kontejnerů na BRKO
Obec Jezernice
internal 18.10.2014  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 083 900,00
Obnova míst. komunikace III. tř., oprava mostu přes potok a vybudování dlážděné plochy v obci Jezernice
Obec Jezernice
internal 07.06.2013  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
995 688,40
Vybudování chodníku a rekonstrukce místní komunikace v obci Oprostovice
obec Oprostovice
internal 02.07.2012  
 
Olomoucký kraj
992 156,00
Dodávka univerzálního malotraktoru
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 03.08.2016  
 
Olomoucký kraj
988 729,00
Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci Týn nad Bečvou
Obec Týn nad Bečvou
internal 05.10.2012 16.10.2012
 
Olomoucký kraj
987 000,00
Výměna zvodněného zásypu v rámci stavby "Jezernice – kanalizace a ČOV", akceptační číslo 12133881, č. stavby CZ.1.02/1.1.00/12.15393
Obec Jezernice
internal 14.11.2014  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
981 582,97
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Jezernice
Obec Jezernice
internal 20.07.2017  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
962 365,72
Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Jezernice
Obec Jezernice
internal 04.10.2016  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
900 000,00
Nákup malotraktoru pro letní a zimní údržbu
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 31.05.2018  
 
Olomoucký kraj
867 000,00
Oprava stavební a technologická dětského bazénu na koupališti v Lipníku nad Bečvou
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 19.11.2018  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
848 036,00
Oprava stavební a technologická dětského bazénu na koupališti v Lipníku nad Bečvou
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 07.03.2018  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
848 036,00
Oprava komunikace Ořechy
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 19.04.2017  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
842 176,60
Obec Týn nad Bečvou - biologicky rozložitelný odpad
Obec Týn nad Bečvou
internal 28.07.2015 29.06.2015
 
Olomoucký kraj
839 100,00
Oprava dlažby na koupališti
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
internal 30.03.2017  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
835 205,00
Rekonstrukce hřiště v obci Jezernice
Obec Jezernice
internal 11.01.2018  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
818 547,00