Výpis systémových zpráv

Veřejné zakázky dle sídla zadavatele: Prachatice

Název zakázky Zdroj Uveřejneno Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Lhůta nabídky Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Místo
Zadavatel Lhůta žádosti Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Předp. hodnota Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Poskytnutí bankovního úvěru
Obec Mičovice
internal 26.08.2020  
 
Jihočeský kraj
726 911,51
Změna topného zdroje BD č. 137, Vacov - Vlkonice
OBEC VACOV
internal 25.08.2020  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 067 274,44
Doplnění odvodnění MK 17c Budilov
Obec Bošice
internal 10.08.2020  
 
Jihočeský kraj
1 289 606,00
Oprava MK 20c v Budilově
Obec Bošice
internal 10.08.2020  
 
Jihočeský kraj
994 679,00
Zkapacitnění přívodního vodovodního řadu Budilov
Obec Bošice
internal 10.08.2020  
 
Jihočeský kraj
1 213 826,00
Oprava části MK 9c Bošice
Obec Bošice
internal 03.08.2020  
 
Jihočeský kraj
2 291 154,00
Oprava MK, Štítkov, poz. p. č. 1709/7 v kat. úz. Štítkov
Obec Svatá Maří
internal 31.07.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Revitalizace návsi obce Němčice - II. etapa
Obec Němčice
internal 21.07.2020 27.04.2020
 
Jihočeský kraj
nezveřejněna
„Oprava místní komunikace v obci Bušanovice“
Obec Bušanovice
internal 13.07.2020 22.06.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ ZŠ VACOV - II. ETAPA
OBEC VACOV
internal 30.06.2020  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Infrastruktura v obci Želnava
OBEC ŽELNAVA
internal 26.06.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 386 058,96
Rekonstrukce objektu ZŠ a MŠ v obci Svatá Maří
Obec Svatá Maří
internal 17.06.2020 03.07.2020
 
Jihočeský kraj
nezveřejněna
Zkapacitnění jižního vodovodního řadu Svatá Maří
Obec Svatá Maří
internal 12.06.2020  
 
Jihočeský kraj
nezveřejněna
Obnova vodovodu Těšovice - Běleč - IV. etapa
Obec Těšovice
internal 11.06.2020 15.05.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
„Rekonstrukce podkroví ZŠ Vitějovice“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004013
Obec Vitějovice
internal 10.06.2020 26.06.2020
 
Jihočeský kraj
5 477 327,00
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Benešova Hora
OBEC VACOV
internal 04.06.2020  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
„Stavební úpravy objektu čp. 10, Kratušín“
Obec Kratušín
internal 22.05.2020 22.04.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Rekonstrukce kulturního domu v Jámě
Obec Mičovice
internal 04.05.2020 26.05.2020
 
Jihočeský kraj
15 101 488,57
„Rekuperace v ZŠ Šumavské Hoštice“
Obec Šumavské Hoštice
internal 17.04.2020 18.03.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
„Rekonstrukce ZŠ Šumavské Hoštice“
Obec Šumavské Hoštice
internal 15.04.2020 18.03.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Novostavba místní komunikace III.tř. Žár u Čkyně
OBEC VACOV
internal 26.03.2020  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 699 873,00
ZŠ Vacov - sanace střešního pláště a statické zajištění krovu a stropní konstrukce - I. etapa
OBEC VACOV
internal 13.03.2020 12.03.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
5 647 606,69
Oprava části místní komunikace 10 c v obci Šumavské Hoštice
Obec Šumavské Hoštice
internal 12.03.2020 11.07.2019
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti sila ZZVPT
Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s.
internal 24.02.2020 12.03.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
7 508 385,00
Oprava retenčních nádrží, č. kat. 59 a č. kat. 236, v k.ú. Dolní Nakvasovice
Obec Bušanovice
internal 24.02.2020 31.01.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna