Výpis systémových zpráv

Veřejné zakázky dle sídla zadavatele: Prachatice

Vážení uživatelé,
vyhledávání externích veřejných zakázek jsme přesunuli na nový Portál Dodavatele, unikátní systém, který shromažďuje všechny veřejné zakázky na jednom místě a umožňuje jejich vyhledání a upozorňování na ty vhodné. Najděte si tu správnou!
Zde od 1.1.2021 naleznete pouze zakázky z Portálu pro vhodné uveřejnění.
Název zakázky Zdroj Uveřejneno Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Lhůta nabídky Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Místo
Zadavatel Lhůta žádosti Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Předp. hodnota Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Vybavení KD Jáma
Obec Mičovice
internal 14.12.2020  
 
Jihočeský kraj
931 990,00
Pořízení mobilního stroje - samojízdného nakladače
Ing. Pavel Štěpánek
internal 04.12.2020  
 
Jihočeský kraj
1 320 000,00
„Rekonstrukce podkroví ZŠ Vitějovice - IT učebna s vybavením“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004013
Obec Vitějovice
internal 06.11.2020 22.09.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
892 000,00
Nákup techniky pro údržbu v obci
Obec Těšovice
internal 29.10.2020  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 248 600,00
Lčovice - ČOV a doplnění kanalizace
Obec Lčovice
internal 26.10.2020 16.11.2020
 
Jihočeský kraj
7 189 494,00
„Úprava veřejné plochy v obci Chlumany“
Obec Chlumany
internal 22.10.2020 24.09.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Vybavení Mateřské školy Svatá Maří
Obec Svatá Maří
internal 15.10.2020 30.09.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Nová Pec – Rekonstrukce požární zbrojnice
Obec Nová Pec
internal 14.10.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
„Revitalizace veřejných prostranství Horní Nakvasovice“
Obec Bušanovice
internal 14.10.2020 30.09.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Novostavba 2 bytových jednotek se sociálním bydlením na Kubově H
Obec Kubova Huť
internal 06.10.2020 29.10.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
7 058 166,30
Rekonstrukce budovy hospodářského zařízení obecního domu včetně nádvoří
Obec Křišťanov
internal 05.10.2020  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Poskytnutí bankovního úvěru
Obec Mičovice
internal 26.08.2020  
 
Jihočeský kraj
726 911,51
Doplnění odvodnění MK 17c Budilov
Obec Bošice
internal 10.08.2020  
 
Jihočeský kraj
1 289 606,00
Oprava MK 20c v Budilově
Obec Bošice
internal 10.08.2020  
 
Jihočeský kraj
994 679,00
Zkapacitnění přívodního vodovodního řadu Budilov
Obec Bošice
internal 10.08.2020  
 
Jihočeský kraj
1 213 826,00
Oprava části MK 9c Bošice
Obec Bošice
internal 03.08.2020  
 
Jihočeský kraj
2 291 154,00
Oprava MK, Štítkov, poz. p. č. 1709/7 v kat. úz. Štítkov
Obec Svatá Maří
internal 31.07.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Revitalizace návsi obce Němčice - II. etapa
Obec Němčice
internal 21.07.2020 27.04.2020
 
Jihočeský kraj
nezveřejněna
„Oprava místní komunikace v obci Bušanovice“
Obec Bušanovice
internal 13.07.2020 22.06.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Infrastruktura v obci Želnava
OBEC ŽELNAVA
internal 26.06.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 386 058,96
Rekonstrukce objektu ZŠ a MŠ v obci Svatá Maří
Obec Svatá Maří
internal 17.06.2020 03.07.2020
 
Jihočeský kraj
nezveřejněna
Zkapacitnění jižního vodovodního řadu Svatá Maří
Obec Svatá Maří
internal 12.06.2020  
 
Jihočeský kraj
nezveřejněna
Obnova vodovodu Těšovice - Běleč - IV. etapa
Obec Těšovice
internal 11.06.2020 15.05.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
„Rekonstrukce podkroví ZŠ Vitějovice“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004013
Obec Vitějovice
internal 10.06.2020 26.06.2020
 
Jihočeský kraj
5 477 327,00
„Stavební úpravy objektu čp. 10, Kratušín“
Obec Kratušín
internal 22.05.2020 22.04.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna