Výpis systémových zpráv

Veřejné zakázky dle sídla zadavatele: Vimperk

Vážení uživatelé,
vyhledávání externích veřejných zakázek jsme přesunuli na nový Portál Dodavatele, unikátní systém, který shromažďuje všechny veřejné zakázky na jednom místě a umožňuje jejich vyhledání a upozorňování na ty vhodné. Najděte si tu správnou!
Zde od 8.4.2021 naleznete pouze zakázky z Portálu pro vhodné uveřejnění.
Název zakázky Zdroj Uveřejneno Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Lhůta nabídky Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Místo
Zadavatel Lhůta žádosti Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Předp. hodnota Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Obnova části vodovodního řadu - Benešova Hora
OBEC VACOV
internal 08.07.2021  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 972 238,40
Sběrný dvůr Vacov - Šáry na par. č. 751/3 k.ú. Vacov – stavební práce
OBEC VACOV
internal 22.06.2021
 
ČESKÁ REPUBLIKA
5 173 035,65
Sběrný dvůr Vacov - Šáry na par. č. 751/3 k.ú. Vacov – dodávka vybavení
OBEC VACOV
internal 21.06.2021
 
ČESKÁ REPUBLIKA
887 110,00
„K.ú. Chlístov u Lažišť – Revitalizace nivy Cikánského potoka ř.km 2,48 – 2,71“ CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013480
Obec Kratušín
internal 19.04.2021 23.02.2021
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Oprava požární nádrže Brdo
Obec Bošice
internal 06.04.2021  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Rozšíření výukových a kabinetních prostorů půdní vestavba ZŠ Vacov - II. etapa
OBEC VACOV
internal 31.03.2021 26.04.2021
 
ČESKÁ REPUBLIKA
11 330 072,16
Novostavba 2 bytových jednotek se sociálním bydlením na Kubově Huti
Obec Kubova Huť
internal 04.03.2021 24.03.2021
 
ČESKÁ REPUBLIKA
7 413 220,65
REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY „OBORA“ NA PARC. Č. 1222/6, 1183/2, 1189 A 1183/1 V K.Ú. HRACHOLUSKY
Obec Hracholusky
internal 04.02.2021 08.01.2021
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Výběr provozovatele kanalizace a ČOV v obci Vacov
OBEC VACOV
internal 17.12.2020 13.07.2020
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Vybavení KD Jáma
Obec Mičovice
internal 14.12.2020  
 
Jihočeský kraj
931 990,00
Přístavba zázemí kulturního domu v obci Vacov
OBEC VACOV
internal 02.11.2020 27.10.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 794 331,00
Nákup techniky pro údržbu v obci
Obec Těšovice
internal 29.10.2020  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 248 600,00
Lčovice - ČOV a doplnění kanalizace
Obec Lčovice
internal 26.10.2020 16.11.2020
 
Jihočeský kraj
7 189 494,00
Dostavba vodovodu a kanalizace
Obec Šumavské Hoštice
internal 20.10.2020 19.05.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Vybavení Mateřské školy Svatá Maří
Obec Svatá Maří
internal 15.10.2020 30.09.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Novostavba 2 bytových jednotek se sociálním bydlením na Kubově H
Obec Kubova Huť
internal 06.10.2020 29.10.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
7 058 166,30
„Oprava místní komunikace Benešova Hora, obec Vacov“
OBEC VACOV
internal 05.10.2020 04.09.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Rekonstrukce budovy hospodářského zařízení obecního domu včetně nádvoří
Obec Křišťanov
internal 05.10.2020  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
"Venkovní schodiště k č.p. 86 Šumavské Hoštice"
Obec Šumavské Hoštice
internal 24.09.2020 17.03.2020
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Poskytnutí bankovního úvěru
Obec Mičovice
internal 26.08.2020  
 
Jihočeský kraj
726 911,51
Změna topného zdroje BD č. 137, Vacov - Vlkonice
OBEC VACOV
internal 25.08.2020  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 067 274,44
Doplnění odvodnění MK 17c Budilov
Obec Bošice
internal 10.08.2020  
 
Jihočeský kraj
1 289 606,00
Oprava MK 20c v Budilově
Obec Bošice
internal 10.08.2020  
 
Jihočeský kraj
994 679,00
Zkapacitnění přívodního vodovodního řadu Budilov
Obec Bošice
internal 10.08.2020  
 
Jihočeský kraj
1 213 826,00
Oprava části MK 9c Bošice
Obec Bošice
internal 03.08.2020  
 
Jihočeský kraj
2 291 154,00