Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Profil zadavatele dle zákona na certifikovaném...

Výpis systémových zpráv

Portál vhodne-uverejneni.cz je provozován na certifikovaném elektronickém nástroji X-EN.

Profil zadavatele je elektronický nástroj vymezený v § 28 odst. 1 písm. j zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanovuje vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (PDF | 3 MB).

Jako elektronický nástroj musí profil zadavatele splňovat požadavky stanovené § 213 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (PDF | 20 MB).

Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody.

Funkčnost elektronického nástroje X-EN je certifikována v rozsahu odst. 2 písm. a, b vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků §§ 17, 18 a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb. a včetně požadavků §11 vyhlášky č. 345/2023 Sb.

X-EN certifikát funkcionalit 2024

Certifikát prostředí, ve kterém je nástroj X-EN provozován:

Cert prostredi 2024