Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Časté otázky

Výpis systémových zpráv

Obecné otázky

Co je to Portál pro vhodné uveřejnění?
Co je to profil zadavatele?
Jak postupovat při založení profilu?
Proč zakládat profil zadavatele nyní?
Proč nemohu pro vhodné uveřejnění použít své vlastní web stránky?
Co je to elektronický nástroj?
Jaké jsou přínosy využívání služeb PVU?
Jak se propojím s Centrální databází dodavatelů platformy FEN (FEN CDD)?
Pro jaké druhy zadávacích řízení je Portál určen?
Naše společnost nemá DIČ, co máme do formuláře vyplnit?
Jak řešit situaci, kdy má zadavatel stejné IČ jako jiný zadavatel v rámci téže organizace?
Nedaří se mi dokončit a zveřejnit zakázku
Jak změním kontaktní osobu?
Je možné dodatečně změnit datum vložení dokumentů k veřejné zakázce?
Jak uveřejním smlouvu?
Jak přidám k již uveřejněné smlouvě dodatek?
Proč se mi zakázka nezobrazila na profilu?
Jaká je maximální velikost příloh na zakázku na soubor a příloh elektronické nabídky?
Jak obnovím heslo?
Potřebuji při založení profilu sepsat smlouvu?
Co znamená položka v ceníku "Zprostředkování registrace profilu zadavatele ve Věstníku VZ"?
Co znamená položka v ceníku "Potvrzení o uveřejnění veřejné zakázky"?
Co je to identifikátor profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek?
Nemáte vyplněný identifikátor? Co s tím:

Často kladené otázky k nové části systému PVU, týkající se exportu strojově čitelných dat ve formátu XML

Jak uveřejnit uchazeče, dodavatele, jeho smluvní cenu, skutečně uhrazenou cenu a subdodavatele?

Uvádí se v části o dodavatelích pouze vybraní uchazeči, všichni uchazeči nebo jen hodnocení uchazeči?
Jakým způsobem zadat uchazeče o zakázku, pokud se ucházejí jako sdružení firem?
Nabídková cena je zadávána s DPH nebo bez DPH?
Jak si nastavím zasílání upozornění o nových zakázkách?
Jak nastavit/zrušit indentifikaci uživatelů, kteří si stahují dokumentaci k VZ
Jak zjistím, kdo si zobrazil dokument u veřejné zakázky?


Co je to Portál pro vhodné uveřejnění?

Portál pro vhodné uveřejnění (dále jen PVU) je certifikovaný elektronický nástroj, který implementuje profil zadavatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázkách. 


Co je to profil zadavatele?

Profil zadavatele definuje ZZVZ a je jím myšlena konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup. Více v podrobném popisu profilu zadavatele.Jak postupovat při založení profilu?

Postup je velmi jednoduchý a skládá se ze tří kroků:

 1. Zaregistrujte Vaši organizaci zdarma na PVU.
 2. Nahlaste zde vytvořený Profil do Věstníku veřejných zakázek - postup je popsán níže.
 3. Po uveřejnění svého Profilu můžete začít publikovat veřejné zakázky zde na našem Portálu. 
Nahlášení Profilu do Věstníku veřejných zakázek

Pokud máte datovou schránku nebo elektronický podpis, resp. platnou registraci ve Věstníku VZ,

můžete využít elektronický formulář přímo na stránkách VVZ.
Odeslání formuláře je zpoplatněné dle platného ceníku VVZ.

Jestliže nemáte platnou registraci ve VVZ, ani elektronický podpis, ani datovou schránku,

můžeme Vám tuto službu zprostředkovat. Vyplňte tedy plnou moc  (Plná moc (doc) (DOC | 26 KB) | Plná moc (odt) (ODT | 17 KB) | Plná moc (pdf) (PDF | 275 KB)) a zkrácený dotazník (Údaje o zadavateli (pdf) (PDF | 72 KB)Údaje o zadavateli (xls) (XLS| 32 KB)Údaje o zadavateli (ods) (ODS | 5 KB).

Obojí vytiskněte a zašlete na adresu:

QCM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno

Za zprostředkování této služby je nezbytné uhradit společnosti QCM, s.r.o. poplatek dle platného ceníku. 


Proč zakládat profil zadavatele nyní?

Celá procedura založení a zejména oznámení profilu ve Věstníku VZ trvá až 5 dní. Registrace na tomto portálu je zdarma a k ničemu Vás nezavazuje. Včasnou registrací Vašeho profilu bude připraven pro okamžitou publikaci veřejné zakázky - šetříte tedy čas. 


Proč nemohu pro vhodné uveřejnění použít své vlastní web stránky?

Povinností zadavatele je uveřejnit profil na certifikovaném nástroji. Vaše vlastní stránky patrně nebudou certifikovaným elektronickým nástrojem ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách a nesplňují tedy definici "profilu zadavatele". Více informací se dozvíte ve stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj. 


Co je to elektronický nástroj?

Elektronický nástroj je programové vybavení, případně jejich jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě podle tohoto zákona, včetně zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat. Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základě zvláštního právního předpisu. 


Jaké jsou přínosy využívání služeb PVU?

 • splníte požadavky novely zákona o veřejných zakázkách s platností od 1. 4. 2012, 
 • získáte vlastní Profil zadavatele na jedinečné adrese http://vhodne-uverejneni.cz/profil/IČO nebo název organizace, kde zveřejněné informace splňují veškeré zákonné požadavky. Přesné znění adresy Profilu zadavatele naleznete po přihlášení na váš profil na domovské stránce, hned pod názvem organizace.,
 • prostřednictvím svého Profilu můžete zároveň poskytovat elektronickou zadávací dokumentaci,
  budete mít k dispozici přehled o uveřejněných zadávacích řízení organizace v certifikované aplikaci a přístupné např. pro audity a kontroly,
 • zvýšíte transparentnost veřejných zakázek Vaší organizace,
 • budete využívat jednoduchý a přehledný elektronický nástroj nevyžadující žádnou instalaci,
 • splněním povinnosti vyplývající z novely zákona o veřejných zakázkách se bráníte jednomu z častých argumentů při napadení výběrového řízení ze strany neúspěšného nebo neosloveného dodavatele,
 • zvýšíte svou ochranu před zahájením řízení o správním deliktu u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s možným udělením pokuty do výše až 10 000 000 Kč, 

Jak se propojím s Centrální databází dodavatelů platformy FEN (FEN CDD)?


Pro jaké druhy zadávacích řízení je Portál určen?

 • Portál je možné použít pro všechny případy, kdy zákon vyžaduje publikování informací na profilu zadavatele, což po novele k 1. 4. 2012 platí prakticky pro všechny typy zadávacích řízení, a to včetně zakázek malého rozsahu s hodnotou vyšší jak 500 000 Kč. 

Naše společnost nemá DIČ, co máme do formuláře vyplnit?

DIČ není povinnou položkou registračního formuláře. Pro všechny právnické osoby v ČR platí pravidlo, že DIČ má formát CZ+IČ, např. CZ26262525. 


Jak řešit situaci, kdy má zadavatel stejné IČ jako jiný zadavatel v rámci téže organizace?

Při registraci subjektu s totožným IČ zadavatele je nutné při registraci vyplnit IČP. 


Nedaří se mi dokončit a zveřejnit zakázku

Po uveřejnění Vašeho Profilu zadavatele ve Věstníku VZ je nutné doplnit přidělený identifikátor do Vašeho profilu zadavatele.


Jak změním kontaktní osobu?

Po přihlášení zvolte položku menu – Uživatelé organizace. Poté ve formuláři můžete editovat informace o kontaktní osobě. 


Je možné dodatečně změnit datum vložení dokumentů k veřejné zakázce?

I když se vždy snažíme vyjít našim zákazníkům vstříc a udělat pro ně maximum, v těchto případech nemůžeme požadované změny provést. Důvodem jsou především tyto skutečnosti:

 • dodatečná změna data jednoznačně porušuje princip transparentnosti. I v případě, že bychom změnu provedli, hrozí zadavateli nemalá pokuta.
 • Zadavatel by navíc porušil vyhlášku - falešný časový údaj a falšování data uveřejnění

Pro všechny zúčastněné je tedy nejlepší, pokud smlouvu uveřejní klasicky, i přes časový odstup. 


Jak uveřejním smlouvu?

Po přihlášení do vašeho profilu zvolte v menu položku  "Uveřejnit zakázku". V zobrazeném formuláři u položky "Druh zadávacího řízení" zvolte Přímé zadání". Do tohoto formuláře vyplňte stručné informace o zakázce, vložte požadovanou přílohu, dejte uložit a odeslat k uveřejnění. 


Jak přidám k již uveřejněné smlouvě dodatek?

Po přihlášení do vašeho profilu zvolte v menu položku Zakázky organizace. Zde si vyberete příslušnou zakázku a klikněte u ní na symbol tužky. Poté v zobrazeném formuláři nahrajete soubor a dáte uložit. 


Proč se mi zakázka nezobrazila na profilu?

Je možné, že jste zveřejnění zakázky nepotvrdili v druhém kroku. V tom případě máte zakázku uloženou v konceptech a naleznete ji po přihlášení pod položkou "Moje zakázky" s příznakem - příprava. 


Jaká je maximální velikost příloh na zakázku na soubor a příloh elektronické nabídky?

Pro zadavatele je maximální velikost pro jednu přílohu 200 MB a pro celou zakázku je 800 MB.

Pro soubory elektronické nabídky je omezení velikosti 50 MB pro jeden soubor. Počet souborů není omezen. 


Jak obnovím heslo?

Pro obnovení hesla použijte funkci "Zapomenuté heslo". Naleznete ji na stránce s přihlašovacím dialogem. Dále již postupujte dle pokynů zde uvedených. 


Potřebuji při založení profilu sepsat smlouvu?

Není třeba sepisovat smlouvu, vše se řídí dle Všeobecných a obchodních podmínek PVU. Registrací profilu s těmito podmínkami souhlasíte. 


Co znamená položka v ceníku "Zprostředkování registrace profilu zadavatele ve Věstníku VZ"?

Před prvním uveřejněním zakázky je nutné váš registrovaný profil zadavatele nejprve oznámit do Věstníku veřejných zakázek (VVZ). To můžete dělat buď sami a v tomto případě nic neplatíte, nebo o zprostředkování této služby požádáte nás. Oznámení a veškerou administrativu s tímto úkonem spojenou pak provedeme za Vás na základě zaslaných podkladů (zkrácený dotazník + plná moc) za poplatek dle ceníku. 


Co znamená položka v ceníku "Potvrzení o uveřejnění veřejné zakázky"?

Potvrzení o uveřejnění VZ není povinné, vystavujeme ho výjimečně pouze na vyžádání. Jde o případy, kdy klient realizuje zakázku s dotací od ministerstva nebo z evropských fondů a tato organizace písemné potvrzení vyžaduje. 


Co je to identifikátor profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek?

Aby Váš profil při kontrole nevykazoval chyby, je třeba, abyste si do profilu doplnili Identifikátor profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.

Tento údaj je sice v nastavení účtů na PVU nepovinný ale většině z Vás jsme jej sami doplnili. Bez něj však nelze vygenerovat validní XML. Znamená to, že profil zadavatele, který nemá toto ve svém profilu na Portálu pro vhodné uveřejnění vyplněno, nesplňuje požadavky vyhlášky.

Jak si ověřit, že mám splněno:
Na detailu svého profilu na Portálu uvidíte doplněný identifikátor. 

VVZ

VVZ


Nemáte vyplněný identifikátor? Co s tím:

a) Nemáte zatím registrovaný profil zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek? >>> postupujte následovně screen příloha 1(PDF | 1 MB)

b) Máte registrovaný profil ve Věstníku veřejných zakázek?
   - jak zjistím Identifikátor profilu na Věstníku veřejných zakázek? >>> postupujte následovně screen příloha 2(PDF | 570 KB)
   - kam jej mám na Portálu zapsat? >>> postupujte následovně:
Přihlaste se do svého profilu na PVU. Po přihlášení zvolte v menu položku Profil organizace. Do pole Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ napište identifikátor Vaší organizace.


Toto je zákonná povinnost všech zadavatelů, kteří využívají PVU.  


Jak mohu přímo kontaktovat konkrétní organizaci?

Na profilu každé organizace naleznete tlačítko "Kontaktovat správce organizace". Prostřednictvím tohoto formuláře lze kontaktní osobě zaslat zprávu.


Jak uveřejnit uchazeče, dodavatele, jeho smluvní cenu, skutečně uhrazenou cenu a subdodavatele?

K uveřejnění těchto informací slouží v editaci zakázky karta Uchazeči. V závislosti na zvoleném druhu zadávacího řízení je toto pole dostupné u zakázek až ve stavu Plnění smlouvy. Do editace vstoupíte kliknutím na odkaz Přidat.

Pokud je požadovaná organizace na Portálu pro vhodné uveřejnění již registrována, je možné ji vyhledat. V opačném případě je nutné organizaci ručně přidat do systému. Toto lze provést na záložce Přidat. Vyhledanou/přidanou organizaci přiřadíte mezi vybrané uchazeče kliknutím na symbol plus:

U vybraných uchazečů můžete vyplnit jejich nabídkovou cenu v Kč s DPH. Jakmile budete s přiřazením uchazečů hotovi, potvrďte vložené informace kliknutím na tlačítko Uložit a pokračovat.

Vítěze je nutné označit jako dodavatele, zatržením volby Uchazeč je dodavatel.

Následně bude možné vyplnit smluvní, skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů.

Po vyplnění všech potřebných údajů nezapomeňte zakázku uložit.

 


Uvádí se v části o dodavatelích pouze vybraní uchazeči, všichni uchazeči nebo jen hodnocení uchazeči?

K zakázce je nutno přidat jednoho či více uchazečů, kteří se o danou zakázku ucházejí a jednoho z nich pomocí odpovídající ikonky posléze označit jako dodavatele. Pro případ uzavření rámcové smlouvy či VZ na části je možné jich jako dodavatele označit více. 


Jakým způsobem zadat uchazeče o zakázku, pokud se ucházejí jako sdružení firem?

V případě sdružení firem se uvádí jako jeden "uchazeč/dodavatel". Do názvu vypište např. "Sdružení firem ABC, XYZ, DEF" a IČ neuvádějte. Je nepovinné. 


Nabídková cena je zadávána s DPH nebo bez DPH?

Nabídkovou cenu je nutné zadat v Kč, včetně DPH. 


Jak si nastavím zasílání upozornění o nových zakázkách?

Informace o nových zakázkách můžete získávat dvěma způsoby. Buď nastavením zasílání e-mailů pomocí nadefinovaného mailingu v profilu uživatele, nebo odebíráním novinek pomocí kanálu RSS.

Nastavení zasílání e-mailů:

Po přihlášení do svého profilu klikněte na možnost v menu Nastavení zasílání zakázek. Na formuláři, který se Vám zobrazí, si můžete upravit nastavení zasílání novinek, podle hlavního místa plnění, klíčových slov, nebo podrobněji podle předmětu CPV. Pokud nevyberete žádný CPV kód, budou Vám zasílány všechny zakázky bez ohledu na CPV kód.

menu

filtr

Nastavení odběru novinek pomocí kanálu RSS:

Na stránce s vyhledáváním zakázek si nejprve nastavte filtr podle toho, jaké zakázky chcete zobrazovat. Po nastavení filtru pokračujte kliknutím na odkaz Hledat a generovat RSS. Po tomto kroku budete přesměrování na stránku s výsledkem hledání a vygenerovaným RSS kanálem. Na této stránce máte také možnost výběru nástroje, kterým chcete tento RSS kanál odebírat. 


Jak nastavit/zrušit identifikaci uživatelů, kteří stahují dokumentaci k VZ

U každé veřejné zakázky je možné nastavit, zda budou dokumenty zobrazeny i neregistrovaným (anonymním) uživatelům nebo jen registrovaným (přihlášeným). 

Nastavení se provádí v editaci zakázky na kartě Dokumenty, zatržením volby Dostupné pouze registrovaným.


Jak zjistím, kdo si zobrazil dokument u veřejné zakázky?

Tato funkce je součástí placeného balíčku Zadavatel PROFI. V bezplatné verzi není tato funkce dostupná. Přehled stažení je pak dostupný na detailu konkrétního dokumentu.

Propojení s CDD - Centrální databází dodavatelů platformy FEN