Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Výpis systémových zpráv

Registrace

Dodavatelé provádějí registraci v rámci CDD - Centrální databáze dodavatelů
Pokud chcete údaje o organizaci vyplnit automaticky, klikněte zde.

Zadejte IČO pro předvyplnění údajů

Identifikační údaje

Kontaktní informace

Fakturační adresa
Doručovací adresa

Uživatel

 

Webová aplikace provozovaná na doméně https://www.vhodne-uverejneni.cz (dále jen „PVU“) je elektronickým nástrojem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"). Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

Správce osobních údajů
QCM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno
IČO: 26262525
kontaktní e-mail: gdpr@qcm.cz

Účely zpracování, dotčené osobní údaje a právní základ pro jejich zpracování

V systému PVU jsou osobní údaje zpracovávány za účelem

 • založení (registrace) a administrace uživatelských účtů,
 • přípravy a realizace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění v rozsahu nezbytném pro naplnění legislativních požadavků,
 • zasílání systémových e-mailových notifikací-upozornění,
 • zasílání marketingových e-mailových zpráv,
 • ochrany před zneužitím přístupu.

Zpracovávány jsou následující osobní údaje - účel (právní základ pro zpracování):

 • jméno a příjmení, u podnikající fyzické osoby bez IČO též datum narození a adresa - za účelem identifikace osoby, která provedla elektronický úkon v rámci zadávacího řízení ve smyslu vyhlášky č. 260/2016 Sb. (právní povinnost),
 • e-mailová adresa, telefon, fax - za účelem administrace uživatelských účtů (souhlas se zpracováním osobních údajů),
 • IP adresa internetových požadavků - za účelem ochrany a obrany proti zneužití přístupu (oprávněný zájem).

V rámci registrace a správy uživatelského profilu lze udělit souhlas se zasláním obchodních sdělení, který lze stejným způsobem kdykoli odvolat (resp. opakovaně měnit toto nastavení). Jedná se o obchodní sdělení provozovatele PVU (informace o nových službách, nabídky školení atp.).

Nejsou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje ve smyslu nařízení GDPR čl. 9.

Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování ve smyslu nařízení GDPR čl. 22.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány také dalšími zpracovateli, vždy však pouze se souhlasem a na pokyn Správce. Jedná se o:

 • provozovatele národního Registru smluv,
 • provozovatele e-mailingové služby pro rozesílání marketingových sdělení,
 • provozovatele agregačního portálu veřejných zakázek.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány také třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Osobní údaje nejsou systémem PVU předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Další informace ke zpracování osobních údajů

Další podrobnosti (doba uchovávání osobních údajů, zdroje osobních údajů, práva subjektu údajů vč. odvolatelnosti souhlasu) jsou uvedeny v článku Informace o zpracování osobních údajů.

* povinná položka
(*) doporučená položka