Výpis systémových zpráv

Veřejné zakázky dle sídla zadavatele: Beroun

Název zakázky Zdroj Uveřejneno Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Lhůta nabídky Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Místo
Zadavatel Lhůta žádosti Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Předp. hodnota Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Nový chodník v ul. Nádražní v obci Vráž
Obec Vráž
internal 07.05.2013 23.05.2013
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v obci Kublov - nízkoemisní kotel
Obec Kublov
internal 17.05.2013 03.06.2013
 
Středočeský kraj
3 800 000,00
Zateplení objektu 1. základní školy v Hořovicích včetně výměny oken - pavilon 3
Město Hořovice
internal 05.06.2013 20.06.2013
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Zateplení - Základní škola Hořovice, Svatopluka Čecha 455
Město Hořovice
internal 18.07.2013 20.06.2013
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Investiční úvěr na na zajištění akce Kanalizace a vodovod Všeradice - JRBU
Obec Všeradice
internal 27.06.2013  
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby v rámci akce „Bzová – kanalizace, ČOV a vodovod“
Obec Bzová
internal 26.11.2013 18.07.2013
 
Středočeský kraj
950 000,00
Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu "Snížení imisní zátěže na území obce Tmaň"
Obec Tmaň
internal 16.07.2013 01.08.2013
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 360 000,00
Odbahnění a tůně Čertův rybník, k.ú. Suchomasty
Obec Suchomasty
internal 13.11.2013 07.08.2013
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
TDI pro akci: „Kanalizace a ČOV Koněprusy“
Obec Koněprusy
internal 08.11.2013 12.08.2013
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Studie podélné revitalizace Suchomastského potoka - studie proveditelnosti
Mikroregion KLONK
internal 31.07.2013 16.08.2013
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 271 404,00
Výstavba MŠ v Hlásné Třebani
Obec Hlásná Třebaň
internal 02.08.2013 26.08.2013
 
Středočeský kraj
20 000 000,00
Dynamický nákupní systém dodávky elektrické energie pro město Hořovice
Město Hořovice
internal 19.07.2013 06.09.2013
 
Středočeský kraj
4 300 000,00
Dynamický nákupní systém dodávky zemního plynu pro město Hořovice
Město Hořovice
internal 19.07.2013 06.09.2013
 
Středočeský kraj
6 800 000,00
Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu "Snížení imisní zátěže na území obce Tmaň"
Obec Tmaň
internal 21.08.2013 06.09.2013
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 360 000,00
Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu „Snížení imisní zátěže na území obce Nižbor“
Obec Nižbor
internal 27.08.2013 16.09.2013
 
ČESKÁ REPUBLIKA
1 600 000,00
Celková oprava lesní cesty Libomyšl
Obec Libomyšl
internal 23.09.2013  
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
Separace bioodpadů v obci Broumy
Obec Broumy
internal 25.09.2013 10.10.2013
 
Středočeský kraj
1 600 000,00
Nákup technického vybavení pro kompostárnu Tmaň
Obec Tmaň
internal 27.09.2013 14.10.2013
 
Středočeský kraj
1 200 000,00
TDI pro akci „Výstavba kanalizace a ČOV Cerhovice"
Městys Cerhovice
internal 01.10.2013 16.10.2013
 
Středočeský kraj
nezveřejněna
TDI pro akci „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Chrustenice“
Obec Chrustenice
internal 17.10.2013 01.11.2013
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
Splašková kanalizace Neumětely II. etapa - stoka AB
Obec Neumětely
internal 21.11.2013  
 
Středočeský kraj
1 664 387,00
Snížení energetické náročnosti objektu KD Neumětely 182
Obec Neumětely
internal 05.11.2013 02.12.2013
 
ČESKÁ REPUBLIKA
6 000 000,00
MODERNIZACE IT STRUKTURY SVS, spol. s r.o.
SVS, spol. s.r.o.
internal 17.10.2013 15.01.2014
 
Středočeský kraj
5 450 000,00
Obnova Velkého rybníka
Obec Neumětely
internal 20.12.2013 17.01.2014
 
ČESKÁ REPUBLIKA
3 942 454,00
Kanalizace Trubín
obec Trubín
internal 01.01.2014 29.01.2014
 
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna