Výpis systémových zpráv

Veřejné zakázky dle sídla zadavatele: Strakonice

Název zakázky Zdroj Uveřejneno Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Lhůta nabídky Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Místo
Zadavatel Lhůta žádosti Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Předp. hodnota Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Dodávka nového nástrojářského soustruhu
SOŠ a SOU Sušice
internal 05.10.2010 22.10.2010
 
Plzeňský kraj
nezveřejněna
Propagační materiály dle Marketingového plánu, oblast 3 – Desky Šumava & Bavorský les, část druhá
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
internal 14.12.2010 03.01.2011
 
Jihočeský kraj
200 000,00
Propagační materiály dle Marketingového plánu, oblast 3 – Tiskoviny Šumava & Bavorský les, část třetí
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
internal 14.12.2010 03.01.2011
 
Jihočeský kraj
800 000,00
Novostavba chodníku, ulice Žižkova, Volyně
Město Volyně
internal 22.06.2011 07.07.2011
 
Jihočeský kraj
350 000,00
Přístavba garáže a skladu posypové soli
Město Volyně
internal 22.06.2011 07.07.2011
 
Jihočeský kraj
750 000,00
Výstavba sportovního areálu - atletická dráha a sektory s umělým povrchem, hřiště kopané s umělým trávníkem
SOŠ a SOU Sušice
internal 17.08.2011 02.09.2011
 
Plzeňský kraj
nezveřejněna
Sběrný dvůr Volyně - technické vybavení
Město Volyně
internal 22.09.2011 10.10.2011
 
Jihočeský kraj
3 200 000,00
Technický dozor investora /TDI/
Město Volyně
internal 27.09.2011 12.10.2011
 
Jihočeský kraj
4,00
Bazén Sušice - činnost technického dozoru investora
Město Sušice
internal 27.11.2013 27.10.2011
 
Plzeňský kraj
nezveřejněna
Malá vodní elektrárna
Město Volyně
internal 21.10.2011 14.11.2011
 
Jihočeský kraj
5 000 000,00
Dodávka vozidla na svoz separovaného odpadu
Město Volyně
internal 23.11.2011 08.12.2011
 
Jihočeský kraj
3 000 000,00
financování svozového vozidla na komunální a separovaný odpad
Město Volyně
internal 15.03.2012  
Jihočeský kraj
3 760 000,00
Kanalizace a ČOV Němčice
Obec Němčice
internal 30.11.2013 17.04.2012
 
ČESKÁ REPUBLIKA
13 145 694,00
Sportovní vybavení tělocvičny ZŠ Volyně
Město Volyně
internal 12.04.2012 30.04.2012
 
Jihočeský kraj
nezveřejněna
Rekonstrukce Mateřské školy Volyně
Město Volyně
internal 15.05.2012 04.06.2012
 
Jihočeský kraj
nezveřejněna
B.j. 2 PB-PČB + B.j. 1 PB-VB, Volyně, Lidická č.p. 119
Město Volyně
internal 15.06.2012 03.07.2012
 
Jihočeský kraj
1 950 000,00
Oprava kapičky sv. Vojtěcha v k. ú. Černětice
Město Volyně
internal 15.06.2012 04.07.2012
 
Jihočeský kraj
40 000,00
Zlepšení bezpečnosti silničního provozu - přechody nám. Svobody a Nádražní, Volyně
Město Volyně
internal 15.06.2012 09.07.2012
 
Jihočeský kraj
350 000,00
Sušice, Pravdova ulice - Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů
Město Sušice
internal 18.06.2012 11.07.2012
 
Plzeňský kraj
nezveřejněna
KD Vodňany - oprava a doteplení střechy hlediště a jeviště
Město Vodňany
internal 23.08.2012 11.07.2012
 
Jihočeský kraj
nezveřejněna
Kostel sv. Markéty v Kašperských Horách - udržovací práce a obnova vnějšího pláště
Římskokatolická farnost Kašperské Hory
internal 29.06.2012 17.07.2012
 
Plzeňský kraj
8 000 000,00
Stavební práce pro stavební úpravy a nástavba objektu na stavební parcele č. 185/1 a 185/2 v k. ú. Rabí
Město Rabí
internal 20.07.2012 03.08.2012
 
Plzeňský kraj
1,00
Kontejner se starší hydraulickou rukou
Město Volyně
internal 24.07.2012 06.08.2012
 
Jihočeský kraj
160 000,00
Domov pro seniory Sušice - stavební úpravy objektu č.p.155
Město Sušice
internal 26.07.2012 13.08.2012
 
Plzeňský kraj
4 343 397,00
Kostel Proměnění Páně ve Volyni - výměna povrchu přístupové cesty
Město Volyně
internal 20.07.2012 13.08.2012
 
Jihočeský kraj
200 000,00