Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Vybavení Muzea fotografie mobiliářem Město Jindřichův Hradec 22.06.2012 15.04.2015
Stavební úpravy šaten a hygienického zařízení zimního stadionu Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec 30.05.2012 15.04.2015
Cyklistická stezka Děbolín - sv. Barbora Město Jindřichův Hradec 28.08.2012 15.04.2015
Oprava chodníků v areálu 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 Město Jindřichův Hradec 25.05.2012 15.04.2015
Oprava chodníku u zadního vchodu do Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 Město Jindřichův Hradec 04.05.2012 15.04.2015
Místní komunikace na p.č. 1448 Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec 10.10.2012 15.04.2015
Dokončení výměny oken na hlavním pavilonu 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 Město Jindřichův Hradec 04.05.2012 15.04.2015
Skládka dlažebního materiálu - zpracování projektové dokumentace Město Jindřichův Hradec 04.05.2012 15.04.2015
Zpracování návrhu územního plánu Jindřichův Hradec v rozmezí §50 až §53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění včetně souvisejících činností. Město Jindřichův Hradec 12.12.2012 15.04.2015
Stavební úpravy kotelny a výměna topných rozvodů v objektu ZUŠ Janderova 165/II Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec 19.06.2012 15.04.2015
Externí audit projektu Svět techniky – Science and Technology Centrum Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 26.02.2013 15.04.2015
Zateplení střechy objektu čp. 1178/II, Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec 18.06.2012 15.04.2015
Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina-1. část, stavební práce Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 15.08.2012 15.04.2015
Aktualizace územně analytických podkladů a vypracování rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP Jindřichův Hradec Město Jindřichův Hradec 02.05.2012 15.04.2015
Dodatečné stavební vícepráce a méněpráce na stavbě „Obnova VI. Energetické ústředny“ Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 18.05.2012 15.04.2015
Oprava pravé komory vodojemu Děbolín a stropů strojovny Město Jindřichův Hradec 24.04.2012 15.04.2015
Dodatečné stavební práce č.2 ke stavbě "Rekonverze plynojemu na multifunkční aulu" Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 02.05.2012 15.04.2015
Oprava MK Raušarovy sady Město Blovice 12.02.2013 15.04.2015
Záchranné zajištění skalního masívu III. skalního bloku" Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, Turnov Město Turnov 20.04.2012 15.04.2015
Sítě a komunikace pro rodinné domy, Malý Rohozec, II. etapa Město Turnov 20.02.2013 15.04.2015
Propojení objektů města optickým kabelem Město Blovice 07.11.2012 15.04.2015
rekonstrukce výtahu Město Krnov 11.02.2013 15.04.2015
výměna výtahu E Hakena 1 Krnov Město Krnov 26.02.2013 15.04.2015
oprava střechy MŠ nám.Míru 12, Krnov Město Krnov 28.08.2012 15.04.2015
Oprava fasády ZŠ Smetanův okruh 4, Krnov Město Krnov 03.10.2012 15.04.2015
Rekonstrukce plynové kotelny MŠ Hlubčická, Krnov Město Krnov 03.10.2012 15.04.2015
Parkovací automaty, město Krnov Město Krnov 22.11.2012 15.04.2015
Obnova Smetanových sadů a navazujících ploch v Krnově Město Krnov 05.12.2012 15.04.2015
„Bytové domy Hlavní náměstí 18,19 a 20 Krnov, okres Bruntál, - výměna oken“ Město Krnov 07.08.2012 15.04.2015
„Bytové domy Svatého Ducha 2 a 4 Krnov, okres Bruntál, - výměna oken“ Město Krnov 07.08.2012 15.04.2015