Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Rozšíření separace odpadů v obci Neslovice Obec Neslovice 16.02.2018
Nákup elektrické energie 2018 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400 31.01.2018 16.02.2018
SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš, půdní vestavba a stavební úpravy Město Velká Bíteš 30.04.2014 16.02.2018
Hrádek nad Nisou, koupaliště Kristýna – cesta Město Hrádek nad Nisou 12.02.2018 16.02.2018
Rekonstrukce ulice Žleb II Obec Neslovice 13.02.2018 16.02.2018
Pořízení technologií pro výrobu nových spojů - 2. Etapa KNOMI, společnost s ručením omezeným 08.12.2017 16.02.2018
VDJ Černá - VDJ Meziříčko - rekonstrukce přívodního řadu (zpracování PD) Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO 13.02.2018 16.02.2018
ÚV Hosov - dávkování prefloku Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO 15.02.2018 16.02.2018
ÚV Hosov - čerpadla pro dávkování vápenného mléka Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO 15.02.2018 16.02.2018
Městský kamerový dohlížecí systém ve Velké Bíteši Město Velká Bíteš 14.09.2012 16.02.2018
Generátor impulsů Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. 12.06.2017 16.02.2018
Hlinsko, Blatno - rekonstrukce vodovodu Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 30.08.2017 16.02.2018
Chrudim, ČOV - rekonstrukce teplovodního potrubí Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 15.08.2017 16.02.2018
Požární cisterna Obec Nečín 16.02.2018
„KODUS – č.p. 658, Horní Slavkov, parc.st. 883 - SO 1 - 17 bezbariérových bytových jednotek“ Město Horní Slavkov 16.02.2016 16.02.2018
zhotovení stavby změna účelu užívání garáží na kanceláře Domov Jistoty,příspěvková organizace 08.02.2017 16.02.2018
Dodávka průmyslové, vysokootáčkové pračky s odstředěním Domov Jistoty,příspěvková organizace 03.10.2017 16.02.2018
Výstavba infrastruktury pro RD Tatenice - II. etapa Obec Tatenice 30.08.2016 16.02.2018
Systém pro separaci a využití BRO v obci Tatenice Obec Tatenice 30.04.2015 16.02.2018
Pásový lis na čistírenský kal Město Litomyšl 16.02.2018
Vyhotovení projektových dokumentací na místní komunikace Obec Nové Dvory 16.02.2018
Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - Ochrana Těrlické přehrady před splaškovými vodami a rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 2. stavba - splašková kanalizace Obec Třanovice 26.01.2018 16.02.2018
Redukce VOC z výroby NH regenerativní termickou oxidací (RTO) s využitím odpadního tepla a předřazenou regenerovatelnou filtrací TZL VITON s.r.o. 26.11.2012 16.02.2018
Dodatek č.1 - Adaptace objektu bývalé školy na obecní úřad - komunikace kolem obecního úřadu Obec Lužice 27.12.2017 15.02.2018
Smlouva osdružených službách dodávky elektřiny Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597 31.01.2018 15.02.2018
Smlouva o sdružených zakázkách dodávky elektrické energie Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 31.01.2018 15.02.2018
Nákup elektrické energie Dům dětí a mládeže Cvrček, Krupka 31.01.2018 15.02.2018
Příkazní smlouva Betanie - křesťanská pomoc, z. ú. 16.08.2017 15.02.2018
Rekonstrukce dlažby průjezdu Knížecího domu, Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov 15.02.2018 15.02.2018
Projektová dokumentace na přístavbu objektu kuchyně a jídelny ZŠ Kuncova 1580 Městská část Praha 13 15.02.2018