Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Obec Horní Suchá

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Sportovní 3/2
73535 Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00575917
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ00575917

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

60058735

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Zajištění zdroje tepla pro objekty v průmyslové zóně František – obec Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
15 709 760,00 06.08.2021
01.07.2021
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Chodník podél tratě - II.etapa, část A a C v Horní Suché
Moravskoslezský kraj
1 100 000,00 27.01.2021
13.07.2021
Svítidla pro obj. č.p. 227 v Horní Suché
Moravskoslezský kraj
1 600 000,00 03.06.2021
13.07.2021
Kanalizace Na Stavech- Stonavská, Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
5 700 000,00 15.09.2020
03.06.2021
Prodlužení kanalizačního řadu na ul. Brigádnické v Horní Suché
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna
03.06.2021
Oprava ul. 6.srpna od ul. Zelené, Horní Suchá
ČESKÁ REPUBLIKA
2 100 000,00 08.04.2021
14.05.2021
Rekonstrukce objektu č.p. 468 na ul. Centrum v Horní Suché včetně VO v areálu objektu a přeložky STL plynárenského zařízení
Moravskoslezský kraj
15 600 000,00 03.02.2021
18.12.2020
Park na ul. 6.srpna v Horní Suché
Moravskoslezský kraj
2 750 000,00 16.04.2020
24.11.2020
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
11 335 000,00 07.10.2020
09.09.2020
Rekonstrukce komunikace ul. Brigádnická, včetně odvodnění, Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
11 660 000,00 09.07.2020
19.06.2020
Regulační plán „Finské domky - Paseky, Horní Suchá"
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 18.06.2019
01.10.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Oprava zpevněných ploch u objektu č.p. 1257/24a
ČESKÁ REPUBLIKA
2 600 000,00 26.11.2020
14.12.2020
Park na ul. 6.srpna v Horní Suché - hrací prvky
Moravskoslezský kraj
1 500 000,00 03.09.2020
24.11.2020
Rekonstrukce předsíní soc.zař. ZŠ polská na ul. Těrlické v Horní Suché
Moravskoslezský kraj
400 000,00 24.06.2020
02.10.2020
Stavební úpravy komunikace ul. Kuncovka vč. odvodnění, Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
5 900 000,00 10.06.2020
29.06.2020
Změna účelu užívání části podkroví ZŠ s polským vyuč. jazykem na ul. Těrlické v Horní Suché
ČESKÁ REPUBLIKA
1 000 000,00 17.03.2020
06.05.2020
Oprava a sanace betonové zídky u objektu ZŠ polské na ul.Těrlické v Horní Suché
ČESKÁ REPUBLIKA
1 000 000,00 17.03.2020
06.05.2020
Chodník podél ul. Hornosušské od ul. 6. srpna po hranici pozemku parc. č. 908/13, Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
2 935 470,31 22.08.2019
28.08.2019
Přechod pro chodce na silnici II/474 ul. Osvobození u PZF v Horní Suché, vč. VO a Přechod pro chodce na ul. Stonavská + VO (místo přechodu u PČR), Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
932 190,99 08.08.2019
26.08.2019
Oprava skipové věže F4 bývalého dolu František, Horní Suchá – I. etapa
Moravskoslezský kraj
4 700 000,00 18.06.2019
09.07.2019
Dětské hřiště mezi ul. Spodní a U Vlečky na pozemku par.č. 1170,k.ú. Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
1 350 000,00 07.03.2019
25.03.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Žádná položka nebyla nalezena.