Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Obec Horní Suchá

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Sportovní 3/2
73535 Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00575917
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ00575917

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

60058735

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Žádná položka nebyla nalezena.
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Oprava skipové věže F4 bývalého dolu František, Horní Suchá – I. etapa
Moravskoslezský kraj
4 700 000,00 18.06.2019
09.07.2019
Dětské hřiště mezi ul. Spodní a U Vlečky na pozemku par.č. 1170,k.ú. Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
1 350 000,00 07.03.2019
25.03.2019
Výstavba chodníku podél ul. 6. srpna, Horní Suchá, 2. etapa, včetně stavebních úprav
Moravskoslezský kraj
11 000 000,00 03.04.2019
11.03.2019
Chodníky a komunikace na hřbitově II.etapa (severovýchod), Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
1 162 647,47 18.10.2018
07.11.2018
Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ s PJV na ul. Těrlické, Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
1 350 000,00 19.09.2018
15.10.2018
Komunikace ul. Lesní v Horní Suché, III.etapa
Moravskoslezský kraj
1 100 000,00 19.09.2018
15.10.2018
Komunikace ul. Hluboká, včetně odvodnění , k.ú. Horní Suchá a Oprava komunikace ul. Vilová, k.ú. Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
3 070 000,00 25.07.2018
16.08.2018
Odvedení dešťových vod od objektu č.p. 227 v Horní Suché
Moravskoslezský kraj
1 640 000,00 25.07.2018
14.08.2018
„STAVEBNÍ ÚPRAVY MK V LOKALITĚ FINSKÉ KOLONIE KAT. ÚZEMÍ HORNÍ SUCHÁ – SO 104 VĚTEV B2, C3, E“
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 05.09.2018
02.08.2018
Zokruhování komunikace v průmyslové zóně František v Horní Suché-I.etapa(čast A)
Moravskoslezský kraj
1 306 000,00 27.06.2018
10.07.2018
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Horní Suchá - dodávka kompostejnérů o objemu 240l
ČESKÁ REPUBLIKA
1 500 000,00 13.06.2018
08.11.2018
Přístavba střediska výuky praktických předmětů, ZŠ ul. Těrlická, Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
8 500 000,00 17.05.2018
24.04.2018
Stavební úpravy vstupu na plochu střechy skipové věže jámy F4
Moravskoslezský kraj
574 314,02 30.11.2016
09.03.2018
Výměna části ležaté kanalizace v objektu MŠ č.p.1226 v Horní Suché
Moravskoslezský kraj
450 000,00 28.06.2017
08.03.2018
Oprava komunikace ul. Průjezdní v Horní Suché a Komunikace ul. Průjezdní v Horní Suché větev "A" na poz. parc.č. 2750
Moravskoslezský kraj
3 750 000,00 28.11.2017
08.01.2018
Oprava chodníku ul. Stonavská v Horní Suché
Moravskoslezský kraj
1 900 000,00 28.11.2017
08.01.2018
Parkoviště u. Školní v Horní Suché a Parkoviště u obj. č.p.20 na ul. Hornosušské, Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
630 000,00 28.12.2017
08.01.2018
Horní Suchá – chodníky a komunikace na hřbitově – I.etapa - parkoviště
Moravskoslezský kraj
500 000,00 03.05.2017
03.01.2018
Horní Suchá - vyčištění koryta bezejmenného potoka u PZF (jihozápadní sběrač)
Moravskoslezský kraj
600 000,00
30.10.2017
Chodník podél trati od ul. 6. srpna na ul. Těrlickou v Horní Suché (I. etapa od ul. 6. srpna po ul. Chalupnickou) a Oprava příjezdové komunikace k RD p.č. 634, k.ú. Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
1 150 000,00 23.08.2017
02.10.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Žádná položka nebyla nalezena.