Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Obec Horní Suchá

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Sportovní 3/2
73535 Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00575917
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ00575917

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

60058735

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
11 335 000,00 07.10.2020
09.09.2020
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Stavební úpravy komunikace ul. Kuncovka vč. odvodnění, Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
5 900 000,00 10.06.2020
29.06.2020
Rekonstrukce komunikace ul. Brigádnická, včetně odvodnění, Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
11 660 000,00 09.07.2020
19.06.2020
Regulační plán „Finské domky - Paseky, Horní Suchá"
Moravskoslezský kraj
nezveřejněna 18.06.2019
01.10.2019
Rekonstrukce budovy č.p. 227/4 na ul. Sportovní v Horní Suché na Obecní úřad
ČESKÁ REPUBLIKA
20 500 000,00 17.09.2019
12.08.2019
Oprava skipové věže F4 bývalého dolu František, Horní Suchá – I. etapa
Moravskoslezský kraj
4 700 000,00 18.06.2019
09.07.2019
Výstavba chodníku podél ul. 6. srpna, Horní Suchá, 2. etapa, včetně stavebních úprav
Moravskoslezský kraj
11 000 000,00 03.04.2019
11.03.2019
Chodníky a komunikace na hřbitově II.etapa (severovýchod), Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
1 162 647,47 18.10.2018
07.11.2018
„STAVEBNÍ ÚPRAVY MK V LOKALITĚ FINSKÉ KOLONIE KAT. ÚZEMÍ HORNÍ SUCHÁ – SO 104 VĚTEV B2, C3, E“
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 05.09.2018
02.08.2018
Zokruhování komunikace v průmyslové zóně František v Horní Suché-I.etapa(čast A)
Moravskoslezský kraj
1 306 000,00 27.06.2018
10.07.2018
Dodávky elektrické energie pro 37 odběrných míst Obce Horní Suchá
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 14.05.2018
12.06.2018
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rekonstrukce předsíní soc.zař. ZŠ polská na ul. Těrlické v Horní Suché
Moravskoslezský kraj
400 000,00 24.06.2020
02.10.2020
Změna účelu užívání části podkroví ZŠ s polským vyuč. jazykem na ul. Těrlické v Horní Suché
ČESKÁ REPUBLIKA
1 000 000,00 17.03.2020
06.05.2020
Oprava a sanace betonové zídky u objektu ZŠ polské na ul.Těrlické v Horní Suché
ČESKÁ REPUBLIKA
1 000 000,00 17.03.2020
06.05.2020
Chodník podél ul. Hornosušské od ul. 6. srpna po hranici pozemku parc. č. 908/13, Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
2 935 470,31 22.08.2019
28.08.2019
Přechod pro chodce na silnici II/474 ul. Osvobození u PZF v Horní Suché, vč. VO a Přechod pro chodce na ul. Stonavská + VO (místo přechodu u PČR), Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
932 190,99 08.08.2019
26.08.2019
Dětské hřiště mezi ul. Spodní a U Vlečky na pozemku par.č. 1170,k.ú. Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
1 350 000,00 07.03.2019
25.03.2019
Horní Suchá - dodávka kompostejnérů o objemu 240l
ČESKÁ REPUBLIKA
1 500 000,00 13.06.2018
08.11.2018
Stavební úpravy zpevněných ploch u ZŠ s PJV na ul. Těrlické, Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
1 350 000,00 19.09.2018
15.10.2018
Komunikace ul. Lesní v Horní Suché, III.etapa
Moravskoslezský kraj
1 100 000,00 19.09.2018
15.10.2018
Komunikace ul. Hluboká, včetně odvodnění , k.ú. Horní Suchá a Oprava komunikace ul. Vilová, k.ú. Horní Suchá
Moravskoslezský kraj
3 070 000,00 25.07.2018
16.08.2018
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Žádná položka nebyla nalezena.