Výpis systémových zpráv

Registr smluv

Kalendář
Kalendář
Předmět (název smlouvy / zakázky) Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Zadavatel Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum uzavření smlouvy Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Datum vložení Seřadit vzestupně Seřadit sestupně
Přírodní hřiště při MŠ Dolní Bojanovice Obec Dolní Bojanovice 16.01.2019
Zpracování projektové dokumentace novostavby bytových domů na pozemku p.č. 5257 v Borovanech Město Borovany 11.01.2019 16.01.2019
Vestavba půldenní třídy MŠ Dolní Bojanovice Obec Dolní Bojanovice 16.01.2019
ZTV Dolní Bojanovice - ulice V Zahradách, SO 01 Komunikace Obec Dolní Bojanovice 16.01.2019
„1. aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje“ Karlovarský kraj 20.08.2013 16.01.2019
ZTV Dolní Bojanovice - ulice V Zahradách, SO.03 Kanalizace Obec Dolní Bojanovice 16.01.2019
Kupní smlouva - nákup spotřebního materiálu pro IT (originální tonery) Finanční analytický úřad 16.01.2019 16.01.2019
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – nářadí Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 16.01.2019 16.01.2019
Zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů Flenexa plus Flenexa plus s.r.o. 16.01.2019 16.01.2019
Dendrologické posouzení, revitalizace a založení zeleně ve vybraných lokalitách obce Neplachovice Obec Neplachovice 09.01.2019 16.01.2019
Rozšíření separace odpadu města Uhlířské Janovice Město Uhlířské Janovice 11.01.2019 16.01.2019
Enterální výživa 2018 Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 14.01.2019 15.01.2019
Laboratoř - F,Ch + bezbariérový přístup do pater ZŠ - stavební práce laboratoř Obec Loděnice 07.01.2019 15.01.2019
Energetické úspory objektu M1 v areálu EZÚ, s.p. Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. 15.01.2019 15.01.2019
Oprava a odbahnění Horního rybníka Město Bystřice nad Pernštejnem 10.01.2019 15.01.2019
Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Dolní Moravice-II část Obec Dolní Moravice 15.01.2019
Lesní činnosti v obecních lesích Obec Moravskoslezský Kočov 15.01.2019 15.01.2019
Odběr a analýza pitné a odpadní vody. DISTEP a.s. 11.01.2019 15.01.2019
Parkoviště na ul. Zemědělská, Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm 18.12.2018 15.01.2019
Dohoda k provozní smlouvě o technické podpoře a asistenci LOM PRAHA s.p. 13.02.2015 15.01.2019
Víceúčelové hřiště v Jindřichově Regionální sportovní klub mládeže Horní Pomoraví, spolek 02.11.2018 14.01.2019
Domácí kompostování v Jiříkově Město Jiříkov 29.11.2018 14.01.2019
Jiříkov - výměna oken - objekt č.p. 204, ul. Rumburská Město Jiříkov 26.10.2018 14.01.2019
Jiříkov - Filipov - veřejné osvětlení - 2. etapa Město Jiříkov 15.10.2018 14.01.2019
Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice - stavební úpravy objektu čp. 209, ul. Františkova - HZ - I. etapa Město Jiříkov 10.09.2018 14.01.2019
Výkon správy a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13 Městská část Praha 13 14.01.2019
Jiříkov - výměna oken - tělocvična ZŠ Město Jiříkov 08.08.2018 14.01.2019
MŠ čp. 686, ul. Filipovská, Jiříkov - výměna podlahových krytin Město Jiříkov 04.06.2018 14.01.2019
Obnova stávajících kulturních prvků - Ukřižování, Jiříkov Město Jiříkov 26.06.2018 14.01.2019
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Chodník Malá Morávka - etapa II Obec Malá Morávka 28.12.2018 14.01.2019