Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: MĚSTO CHLUMEC

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Muchova 267
40339 Chlumec
Ústecký kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00391387
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ00391387

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

224890

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Položení chodníku v atriu školy z velkoplošných betonových dlaždic
Ústecký kraj
175 000,00 30.04.2019
17.04.2019
VZ Nákup vybavení knihovny v KD
ČESKÁ REPUBLIKA
181 819,00 30.04.2019
09.04.2019
Oprava střechy Hasičské zbrojnice
ČESKÁ REPUBLIKA
206 612,00 11.04.2019
26.03.2019
Komunikace pro pěší - Stradov, část 3 a část 4
ČESKÁ REPUBLIKA
1 322 314,00 23.04.2019
26.03.2019
Oprava sociálních zařízení u jídelny v ZŠ Chlumec
ČESKÁ REPUBLIKA
350 000,00 20.03.2019
04.03.2019
Zpevněné parkovací plochy - Chlumec
ČESKÁ REPUBLIKA
3 305 785,00 23.10.2018
03.10.2018
VZ "Nákup volných interiérových prvků"
Ústecký kraj
727 300,00 21.06.2018
09.06.2018
VZ „Výměna PVC podlahy ve školní jídelně, ve třídě 1.A, 1.B, 3.B, 6.A, 9.A, na chodbě v přízemí a v patře pavilonu 1.stupně ZŠ Chlumec“
Ústecký kraj
476 370,00 18.06.2018
26.04.2018
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Deratizace kanalizačních sítí a nor na území města Chlumec
ČESKÁ REPUBLIKA
264 000,00 21.02.2019
12.02.2019
VZ "Výměna kalorimetrů v bytových domech města Chlumec"
Ústecký kraj
373 913,00 17.09.2018
03.09.2018
Přístavba hasičské zbrojnice města Chlumec
Ústecký kraj
2 131 000,00 29.06.2018
18.06.2018
Komunikace pro pěší – Stradov, město Chlumec – C.1 Komunikace část 1 a 2 a C.2 Veřejné osvětlení
Ústecký kraj
1 737 620,00 25.05.2018
15.05.2018
Rekonstrukce ulice Muchova a nádvoří před KD
ČESKÁ REPUBLIKA
10 830 000,00 26.03.2018
02.03.2018
„Stavba pergoly na sběrném místě, Chlumec“
Ústecký kraj
155 000,00 06.11.2017
20.10.2017
„Zajištění zimní údržby místních komunikací“
Ústecký kraj
1 100 000,00 17.10.2017
29.09.2017
„Opravy komunikace Ústecká a místní komunikace u 14 RD v městské části Stradov, Chlumec“
Ústecký kraj
2 050 000,00 07.08.2017
19.07.2017
Výkon činnosti technického dozoru investora na akci: Rekonstrukce objektů kulturního střediska Města Chlumec - II. etapa
Ústecký kraj
400 000,00 27.06.2017
12.06.2017
Rekonstrukce objektů Kulturního střediska města Chlumec – 2. etapa
Ústecký kraj
60 000 000,00 13.07.2017
26.05.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
VZ „Nákup venkovní multifunkční herní sestavy pro MŠ Pohádka, Chlumec“
Ústecký kraj
183 058,00 21.05.2018
16.08.2018
Dešťová kanalizace pro hasičskou zbrojnici
Ústecký kraj
234 000,00 13.08.2018
25.07.2018
Pořízení zahradního žacího traktoru
ČESKÁ REPUBLIKA
149 900,00 20.06.2018
11.06.2018
Pořízení štěpkovače, kompostérů, kontejnerů na textil a centrum opětovného použití výrobků pro město Chlumec
Ústecký kraj
690 000,00 02.05.2018
18.04.2018
Nákup venkovní multifunkční herní sestavy pro MŠ Pohádka, Chlumec
Ústecký kraj
183 058,00 03.04.2018
20.03.2018
Dodávka a výměna dveří nákladního výtahu v MŠ Pohádka, Chlumec
Ústecký kraj
62 000,00 13.03.2018
27.02.2018
VZ "Výměna PVC podlahy ve sborovně ZŠ a na chodbě pavilonu U4 v 1. NP"
Ústecký kraj
111 593,00 05.02.2018
13.01.2018
„Výměna oken v tělocvičně, ZŠ Chlumec“
Ústecký kraj
731 061,00 16.10.2017
26.09.2017
„Dodávka a pokládka dopadových ploch, MŠ Pohádka“
Ústecký kraj
190 200,00 12.09.2017
28.08.2017
„WIFI ZŠ Chlumec“
Ústecký kraj
370 000,00 27.06.2017
16.06.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Přístavba hasičské zbrojnice města Chlumec
Ústecký kraj
2 131 000,00 18.06.2018
28.05.2018
Přístavba hasičské zbrojnice města Chlumec
Ústecký kraj
2 131 000,00 25.05.2018
15.05.2018
VZ „Pronájem LED světelné vánoční výzdoby města Chlumec“
Ústecký kraj
40 000,00 05.04.2018
20.03.2018
„Výměna oken v tělocvičně, ZŠ Chlumec“
Ústecký kraj
731 061,00 05.09.2017
18.08.2017
Pořízení cisternové automobilové stříkačky
Ústecký kraj
4 500 000,00 25.07.2016
29.06.2016
„Monitoring kanalizační stoky D1. 1, D1. 2 a D2 Žandov“
Ústecký kraj
78 500,00 27.04.2016
13.04.2016
„Stavební úpravy kanalizace a sociálního zařízení v Kulturním domě Chlumec“
Ústecký kraj
650 700,00 27.10.2015
14.10.2015
„Zpracování studie proveditelnosti dokončení pěšího propojení ve Stradově, město Chlumec“
Ústecký kraj
33 058,00 19.10.2015
09.10.2015
Zpracování projektových dokumentací pro opravu povrchů vybraných místních komunikací města Chlumec k stavebnímu řízení v podrobnosti prováděcí dokumentace
ČESKÁ REPUBLIKA
200 000,00 21.09.2015
04.09.2015
„Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci objektů Kulturního střediska města Chlumec k stavebnímu řízení s návrhem etapizace provádění“
ČESKÁ REPUBLIKA
987 500,00 04.09.2015
21.08.2015