Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Profil zadavatele: Obec Čistá

Výpis systémových zpráv

Ano Zadavatel

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Čistá 1
27034 Čistá
Středočeský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00243680
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ00243680

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

636409

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Dostavba ZŠ Čistá – nástavba odborné učebny přírodních věd
ČESKÁ REPUBLIKA
15 469 583,00 09.10.2023
19.09.2023
Restaurování varhan kostela sv. Václava v Čisté
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 08.09.2023
07.08.2023
Naučná stezka Kazilka
ČESKÁ REPUBLIKA
300 000,00 03.03.2023
10.02.2023
Výměna střešní krytiny na budově technického zázemí obce
Středočeský kraj
nezveřejněna 30.03.2021
16.06.2021
Rekonstrukce rybníka Zdeslav na p.č. 11
ČESKÁ REPUBLIKA
405 000,00 23.03.2017
07.03.2017
Rekonstrukce rybníka Nová Ves
ČESKÁ REPUBLIKA
292 000,00 01.09.2016
17.08.2016
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Čistá je zelená
Středočeský kraj
nezveřejněna
07.06.2023
DPS Dostavba třídy ZŠ Čistá - nástavba stávajících šaten
Středočeský kraj
nezveřejněna
03.04.2023
Rekonstrukce kmenových učeben ZŠ Čistá
Středočeský kraj
nezveřejněna 19.05.2021
16.06.2021
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci Čistá u Rakovníka – splašková kanalizace a ČOV
Středočeský kraj
1 650 000,00
12.02.2021
Rekonstrukce tříd ZŠ Čistá
Středočeský kraj
2 640 000,00 29.06.2020
01.07.2020
Rekonstrukce vodárny
Středočeský kraj
1 109 000,00 30.04.2020
02.04.2020
Čistá u Rakovníka – splašková kanalizace a ČOV
Středočeský kraj
84 123 331,00
24.04.2020
01.04.2020
Univerzální nosič komunální techniky
ČESKÁ REPUBLIKA
2 650 000,00 09.12.2019
01.11.2019
Výsadba ovocných stromořadí v katastru obce Čistá u Rakovníka
ČESKÁ REPUBLIKA
921 752,12 29.05.2019
14.05.2019
Dopravní automobil pro JSDH obce Čistá
Středočeský kraj
nezveřejněna 19.03.2019
11.04.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Veřejné tábořiště Zdeslav
Středočeský kraj
nezveřejněna 19.05.2021
16.06.2021
Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd ZŠ a MŠ - Vybavení učeben ICT a PC
Středočeský kraj
1 378 000,00 14.10.2019
24.09.2019
Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd ZŠ a MŠ – Vybavení multifunkčních učeben nábytkem a výukovými pomůckami
Středočeský kraj
1 291 000,00 14.10.2019
24.09.2019
Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd ZŠ a MŠ - Stavební úpravy ZŠ
Středočeský kraj
1 743 000,00 14.10.2019
23.09.2019
Oprava hasičské zbrojnice v obci Čistá
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 21.02.2018
15.03.2018
Zpracování projektové dokumentace pro výstavu kanalizace a ČOV
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 15.12.2017
06.02.2018
Projekční práce a inženýrská činnost na akci ,, Rekonstrukce kulturního domu Čistá"
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 22.08.2017
18.10.2017
Dlouhodobý investiční úvěrový rámec obce Čistá
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 12.09.2017
03.10.2017
Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Čistá u Rakovníka
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
18.07.2016
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rekonstrukce kulturního domu Čistá
ČESKÁ REPUBLIKA
38 000 000,00 27.07.2020
08.07.2020
Rekonstrukce kulturního domu Čistá
ČESKÁ REPUBLIKA
38 000 000,00 27.07.2020
08.07.2020
Rekonstrukce kulturního domu Čistá
ČESKÁ REPUBLIKA
38 000 000,00 27.07.2020
08.07.2020
Rekonstrukce kulturního domu Čistá
ČESKÁ REPUBLIKA
37 736 853,52 01.06.2020
27.04.2020
Výsadba ovocných stromořadí v katastru obce Čistá u Rakovníka
Středočeský kraj
921 752,12 09.05.2019
24.04.2019
Vybavení odborných učeben ICT a PC
Středočeský kraj
1 378 000,00 25.03.2019
22.02.2019
Vybavení multifunkčních učeben nábytkem a výukovými pomůckami
Středočeský kraj
1 292 000,00 25.03.2019
22.02.2019
Venkovní úpravy a zeleň
Středočeský kraj
114 000,00 25.03.2019
22.02.2019
Stavební úpravy ZŠ
Středočeský kraj
1 629 000,00 25.03.2019
22.02.2019
Rekonstrukce rybníka Nová Ves
ČESKÁ REPUBLIKA
292 000,00 03.08.2016
18.07.2016