Výpis systémových zpráv

Obec Čistá

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Univerzální nosič komunální techniky 14.01.2020 14.01.2020 Nezveřejněna
Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd ZŠ a MŠ - Vybavení učeben ICT a PC 20.12.2019 20.12.2019 Nezveřejněna
Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd ZŠ a MŠ – Vybavení multifunkčních učeben nábytkem a výukovými pomůckami 20.11.2019 18.12.2019 Nezveřejněna
Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd ZŠ a MŠ - Stavební úpravy ZŠ 04.11.2019 12.11.2019 Nezveřejněna
Výsadba ovocných stromořadí v katastru obce Čistá u Rakovníka 12.07.2019 15.07.2019 Nezveřejněna
Dopravní automobil pro JSDH obce Čistá 10.04.2019 11.04.2019 Nezveřejněna
Obnova spodního rybníka v obci Lhota 22.03.2019 25.03.2019 Nezveřejněna
Odpočinková zóna vodních ploch Zdeslav 22.03.2019 25.03.2019 Nezveřejněna
Oprava hasičské zbrojnice v obci Čistá 12.03.2018 15.03.2018 Nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace pro výstavu kanalizace a ČOV 02.02.2018 06.02.2018 Nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace pro výstavu kanalizace a ČOV 02.02.2018 06.02.2018 Nezveřejněna
Projekční práce a inženýrská činnost na akci ,, Rekonstrukce kulturního domu Čistá" 29.09.2017 18.10.2017 Nezveřejněna
Dlouhodobý investiční úvěrový rámec obce Čistá 18.09.2017 03.10.2017 Nezveřejněna
Oprava kaplí - Kůzová, Lhota a Zdeslav CHYBÍ 05.08.2016 Nezveřejněna
Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Čistá u Rakovníka 18.07.2016 18.07.2016 Nezveřejněna