Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Garanční systém finančního trhu

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Týn 639
11000 Praha
Středočeský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  49710362
IČP:  neuvedeno
DIČ:  neuvedeno

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

634582

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno

Předchozí profily zadavatele
https://www.softender.cz/home/profil/fpv


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Žádná položka nebyla nalezena.
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Provedení auditu za účetní období 2017 až 2019
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 01.03.2017
28.11.2017
Rámcová dohoda o poskytování komplexních služeb v oblasti komunikace s veřejností
ČESKÁ REPUBLIKA
12 000 000,00 31.01.2018
24.11.2017
Smlouva o poskytování právních služeb
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 07.11.2017
07.11.2017
Výzva k předložení nabídky na uzavření smlouvy o správě cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 06.09.2017
06.11.2017
Správa IT infrastruktury a aplikací
ČESKÁ REPUBLIKA
1 000 000,00 06.10.2016
20.10.2016
Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů
ČESKÁ REPUBLIKA
15 000 000,00 15.11.2016
14.09.2016
Vytvoření a dodání software k podpoře a evidenci náhrad pohledávek z vkladů
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
08.03.2016
Informační systém pro správu portfolia, řízení rizik a získávání informací o finančním trhu -Thomson Reuters
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
09.02.2016
Informační systém pro správu portfolia, řízení rizik a získávání informací o finančním trhu - Bloomberg
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
09.02.2016
Elektronická spisová služba Fondu pojištění vkladů
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
13.10.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Zajištění výplaty náhrad vkladů - dílčí veřejná zakázka č. 3 zadávaná na základě rámcové smlouvy
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
14.10.2016
Monitoring bezpečnosti informačního systému FPV
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
22.12.2015
Zajištění výplaty náhrad vkladů 02/2014 - dílčí veřejná zakázka zadávaná na základě rámcové smlouvy
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
13.10.2014
Správa IT infrastruktury a aplikací
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
09.10.2014
Zajištění výplaty náhrad vkladů 01/2014 - dílčí veřejná zakázka zadávaná na základě rámcové smlouvy
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
30.01.2014
Obhospodařování portfolia investičních nástrojů, související úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi
ČESKÁ REPUBLIKA
15 000 000,00 05.02.2014
28.11.2013
Rámcová smlouva na poskytování komplexních služeb v oblasti Public Relations
ČESKÁ REPUBLIKA
12 000 000,00 31.01.2014
22.11.2013
Poskytování právních služeb
ČESKÁ REPUBLIKA
5 000 000,00
06.06.2013
Poskytování právních služeb v oblasti právní úpravy veřejných zakázek
ČESKÁ REPUBLIKA
1 800 000,00 25.06.2013
06.06.2013
Poskytování právních služeb v oblasti právní úpravy finančních produktů, smluvní dokumentace týkající se obhospodařování a správy aktiv, přijímání úvěrů a vydávání dluhopisů
ČESKÁ REPUBLIKA
1 500 000,00 25.06.2013
06.06.2013
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů
ČESKÁ REPUBLIKA
15 000 000,00 20.07.2016
20.05.2016
Obhospodařování portfolia investičních nástrojů, související úschova a správa cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 11.09.2013
12.07.2013
Výběr dodavatele IT aplikace pro zpracování klientských dat.
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 02.11.2012
12.10.2012