Výpis systémových zpráv

Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů

Datum uveřejnění 14.09.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.09.2016
Označení verze Aktuální  (26.03.2019 09:39:44)
Systémové číslo P16V00008442
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů
Druh Služby
Popis Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům Vyplácených bank podle § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o bankách“).
Poté, co Garanční systém obdrží písemné oznámení České národní banky nebo orgánu bankovního dohledu domovského státu příslušné zahraniční banky o neschopnosti Banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek nebo soud nebo zahraniční soud vydá rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací Banky, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění (dále jen „Rozhodný den“), Zadavatel předá Vybranému uchazeči výzvu k podání nabídky, na základě které Vybraný uchazeč podá nabídku na předmětnou veřejnou zakázku spočívající v zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů z dané konkrétní Vyplácené banky, a to za podmínek plnění stanovených v Rámcové smlouvě a dalších podmínek plnění uvedených v nabídce (zejména určení obchodních míst Vybraného uchazeče, ve kterých bude probíhat výplata náhrad pohledávek z vkladů). V případě, že Zadavatel na základě nabídky Vybraného uchazeče rozhodne o zadání dané veřejné zakázky Vybranému uchazeči, bude s Vybraným uchazečem jako Vyplácející institucí (dále jen „Vyplácející instituce“) uzavřena příslušná Realizační smlouva na plnění dané veřejné zakázky (dále jen „Realizační smlouva“).
Zadavatel stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad vkladů a prostřednictvím Vyplácející instituce zahájí výplatu náhrad pohledávek z vkladů v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou , resp. dohodou s provozovatelem zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů uzavřenou Zadavatelem podle § 41o nebo § 41q Zákona o bankách. Klíčovou náplní přípravných prací od Rozhodného dne do dne zahájení výplaty náhrad pohledávek z vkladů bude především výměna a zpracování datových souborů mezi Vyplácenou bankou, zadavatelem a Vyplácející institucí.
Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním uchazečem. Další podrobnosti o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 15 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření rámcové dohody
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Bankovnictví a investiční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 15.11.2016 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ano
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Garanční systém finančního trhu
IČO 49710362
Adresa
Týn 639
11000 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 634582

Nahoru