Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Sokolovská vodárenská s.r.o.

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Svatopluka Čecha 1001
35601 Sokolov
Karlovarský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  26348675
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ26348675

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

Z2017-032869

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno

Předchozí profily zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/26348675


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Žádná položka nebyla nalezena.
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Oloví – Stavební úpravy na přívodu z prameniště – I. Etapa
Karlovarský kraj
6 482 521,25 03.02.2020
20.01.2020
Vodovod Kaceřov Za Úřadem
Karlovarský kraj
2 036 192,99 03.02.2020
20.01.2020
LOMNICE – POSÍLENÍ TLAKU V ULICÍCH MÁNESOVA A SUKOVA
Karlovarský kraj
1 664 141,36 29.01.2020
13.01.2020
Kupní smlouva - dodávka potrubí PE100 RC (sktorová)
ČESKÁ REPUBLIKA
4 219 051,00
19.08.2019
Zásobení pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučí a Dolní Nivy – 1. ETAPA – část zemní práce
ČESKÁ REPUBLIKA
4 000 000,00 28.08.2019
09.08.2019
Zásobení pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučí a Dolní Nivy – 1. ETAPA – část pluhování
ČESKÁ REPUBLIKA
2 300 000,00 28.08.2019
09.08.2019
„Skupinový vodovod Horka Řad III VDJ Markvarec – odbočka Květná“
Karlovarský kraj
22 018 719,00 10.07.2018
15.06.2018
Stříbrná – napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní systém obce, doplnění technologie
ČESKÁ REPUBLIKA
5 397 837,00 14.12.2017
29.11.2017
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
ČESKÁ REPUBLIKA
820 000 000,00 05.10.2015
28.05.2015
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
„Habartov – odkanalizování Úžlabí“
ČESKÁ REPUBLIKA
2 283 671,62 24.07.2019
02.07.2019
„Stavební úpravy v ulici Jana Žižky a Jana Nerudy, Kynšperk nad Ohří“
ČESKÁ REPUBLIKA
4 833 173,54 24.04.2019
08.04.2019
„JINDŘICHOVICE – DOSTAVBA VODOVODU A KANALIZACE, NAPOJENÍ OBJEKTU č.p. 409 a č.e. 88“
ČESKÁ REPUBLIKA
743 094,00 24.04.2019
08.04.2019
„ŠABINA – ODBOČKA Z KANAL. ŘADU PRO P.Č. 153/7, 91/1, 88 a KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO Č.P. 9“
Karlovarský kraj
483 188,00 10.07.2018
18.06.2018
„Loket – oprava silnice II/209 Nádražní ulice a oprava silnice III/0635 ulice ČSA“ Dešťová kanalizace a Výměna splaškové kanalizace
Karlovarský kraj
10 057 197,21 10.07.2018
15.06.2018
Citice – přeložka vodovodního řadu na p. č. 101
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
28.02.2018
BUKOVANY - STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVODU U ZŠ
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
28.02.2018
Napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní systém obce včetně doplnění technologie ÚV Nadlesí
ČESKÁ REPUBLIKA
3 510 063,00 14.12.2017
29.11.2017
SOKOLOV, ČSOV Spodní pásmo, p.p.č. 1983/11, změna – kVN, TS, kNN
Karlovarský kraj
1 078 660,00 22.06.2017
28.07.2017
Sokolov – ulice P. Bezruče, Odboje, Pionýrů, 5. května, výměna vodovodu – 1. etapa
Karlovarský kraj
2 406 021,00 23.06.2017
27.07.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
„Zásobení pitnou vodou a odkanalizování lokality Boučí a Dolní Nivy – 1. ETAPA“
ČESKÁ REPUBLIKA
12 000 000,00 24.07.2019
02.07.2019
„SOKOLOV, ČSOV Spodní pásmo, p.p.č. 1983/11, změna – kVN, TS, kNN“
Karlovarský kraj
1 078 660,00 10.07.2017
22.06.2017