Výpis systémových zpráv

„SOKOLOV, ČSOV Spodní pásmo, p.p.č. 1983/11, změna – kVN, TS, kNN“

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 22.06.2017  
Datum zrušení 10.07.2017
Datum zahájení zadávacího řízení 22.06.2017
Označení verze Aktuální  (10.07.2017 09:43:51)
Systémové číslo P17V00004335
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „SOKOLOV, ČSOV Spodní pásmo, p.p.č. 1983/11, změna – kVN, TS, kNN“
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o úpravu stávající zákaznické trafostanice v Sokolově ulici Dělnická na p.p.č.1983/11 z důvodu přepojování na distribuční kabelové vedení vn ČEZ Distribuce, a.s. Stávající venkovní stání transformátoru T4 bude zrušeno. V místě zrušeného stání T4 bude osazen kiosek, který bude sloužit pro nový transformátor T1. Ve stávajícím objektu trafostanice bude odpojen přívod vn a zrušena kobka s vývodem na transformátory T4 a bude osazen nový rozvaděč vn pro přivedení distribučních kabelů vn ČEZ Distribuce, a.s. a pro napojení nového jištěného vývodu vn pro transformátor, včetně provedení nového kabelového kanálu. Bude osazen rozvaděč měření. Mezi novým kioskem a stávající trafostanicí (stávajícím rozvaděčem nn) budou položeny nové propojovací kabely vn a nn. Kabely vn a nn budou uloženy v chráničkách do předem připraveného výkopu v zemi, a zahrnuty budou prosátou zeminou. Nad kabely budou položeny výstražné fólie nebo plastové desky.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 078 660,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce pro elektrické vedení
  • Instalace a montáž transformátorů
  • Instalace a montáž elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 10.07.2017 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Sokolovská vodárenská s.r.o.
IČO 26348675
Adresa
Svatopluka Čecha 1001
35601 Sokolov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 343547

Nahoru