Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Změny na PVU a úprava VOP od 1. 2. 2018

Výpis systémových zpráv

Portál pro vhodné uveřejnění (PVU) je certifikovaný elektronický nástroj, odpovídá tak požadavkům nového zákona o zadávání veřejných zakázek a obsahuje elektronickou komunikaci včetně příjmu nabídek, tak jak to požaduje zákon od října 2018.

V souladu s požadavky nového zákona č. 134/2016 Sb. jsme od 1. 2. 2018 upravili i Všeobecné obchodní podmínky Portálu pro vhodné uveřejnění. Jedná se o změnu názvu a číslování nového zákona o zadávání veřejných zakázek (nově „ZZVZ“) a souvisejících vyhlášek.

Stále platí, že provozovatel PVU poskytuje zřízení profilu zadavatele a uveřejňování informací na něm v rozsahu požadovaném ZZVZ a prováděcích předpisů BEZPLATNĚ, při splnění podmínky, že Zadavatel má na konci měsíce nahlášen svůj profil zadavatele umístěný na PVU ve Věstníku veřejných zakázek. Ostatní služby jsou zpoplatněny podle Ceníku.

V říjnu roku 2018 nastane revoluce ve veřejných zakázkách. Všichni zadavatelé budou muset začít komunikovat od 18. října 2018 výhradně elektronicky a to také u již běžících zakázek. Pro uživatele PVU se naštěstí nic nemění, portál odpovídá požadavkům nového zákona a má implementovanou elektronickou komunikaci včetně příjmu nabídek v rozsahu požadavků nového zákona.  

Pro zadavatele je služba elektronické komunikace dostupná v rámci balíčků PREMIUM a FULL ZADAVATEL, které jsou zpoplatněny dle platného Ceníku (položka „elektronické procesy“).  Nová rozšíření o procesní postupy jsou podrobně popsána v článku zde. Dodavatelé mohou využívat služby PVU zdarma a budou moci podávat nabídky na zveřejněné zakázky elektronicky.

Portál pro vhodné uveřejnění Vám jako kvalitní a jednoduchý nástroj poskytuje garanci právní jistoty.

Pro skutečně pohodlnou práci s elektronickými nástroji doporučujeme naše školení veřejných zakázek či praktické workshopy, kde se s vybranými aplikacemi naučíte pracovat. Jednotlivé semináře a termíny najdete na webu skoleni.qcm.cz.

Přejeme Vám příjemnou práci s PVU.