Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Změny, které přinese zákon o zadávání veřejných...

Výpis systémových zpráv

Připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek s sebou přinese množství změn, z nichž některé budou mít zásadní dopad také na účast dodavatelů v zadávacích řízeních.

 

  • Povinná elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. Ačkoliv samotné podávání nabídek bude umožněno také vlistinné podobě, veškerá ostatní komunikace již musí probíhat povinně elektronicky. Kromě velmi úzce stanovených výjimek tak dodavatelé budou nejpozději od října 2018 respektovat povinnost elektronicky komunikovat se zadavateli.
  • Větší šance pro menší dodavatele. Nový zákon motivuje zadavatele kdělení zakázek, na jejichž části snižší hodnotou tak budou moci dosáhnout i menší zadavatelé.
  • Zjednodušení zadávacího řízení a odstranění přílišného formalismu. Zadávací řízení budou urychlena a zjednodušena, např. díky fakultativnosti ustanovování komisí. Odpadá také nutnost předkládat doklady, které jsou dostupné vinformačním systému veřejné správy, nově může dodavatel předložení provést pouhým odkazem na dostupnou informaci.
  • Možnost doplnění dalších nebo chybějících údajů v nabídce. Zbytečné vylučování uchazečů odstraní nová možnost doplnit na výzvu zadavatele další nebo chybějící údaje, za předpokladu, že takové doplnění nebude mít vliv na hodnocení nabídky. Dodavatelé takto budou moci např. opravit rozpočet (za předpokladu, že nezmění celkovou nabídkovou cenu nebo jinak neovlivní hodnocení).
  • Nové důvody vyloučení účastníků. Účastníci zadávacích mohou být vyloučení také pro nezpůsobilost, která spočívá především vzávažném nebo dlouhodobém pochybení (v posledních 3 letech) při plnění pro současného nebo jiného zadavatele. Pochybení dodavatele při plnění dřívější zakázky tak může mít vliv na jeho setrvání vnovém výběrovém řízení.
  • Nová podoba požadavků kvalifikace. Namísto čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti může zadavatel požadovat prokázání jím stanoveného minimálního ročního obratu. Dodavatelé budou splnění této ekonomické kvalifikace prokazovat předložením výkazu zisku a ztrát.
  • Uveřejňování smluv skrze registr smluv. Vzhledem kpovinnosti některých (veřejných) zadavatelů uveřejňovat uzavřené smlouvy prostřednictvím registru smluv mají tuto možnost také zadavatelé jako druhé strany závazků. Účinnost smlouvy, případně její nezrušení (což bude od 1. července 2017 následek neuveřejnění vregistru) si tak může zajistit i dodavatel, vpřípadě, že by zadavatel svou povinnost opomněl splnit.

 

Aktuální informace o schvalovacím řízení nového zákona o veřejných zakázkách. Číst článek >>

Nenechte si utéct ani jednu veřejnou zakázku!

  • Nové zakázky dle Vašeho výběru do e-mailu.
  • Sledování změn na vybraných zakázkách.
  • Stahování veškeré dokumentace.

 

 

Registrovat