Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Zbudování pěší komunikace v ulici Tiché údolí v...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 17.02.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.02.2021
Označení verze Aktuální  (14.09.2021 07:51:38)
Systémové číslo P21V00000932
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zbudování pěší komunikace v ulici Tiché údolí v Roztokách u Prahy
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Město Roztoky provádí etapovitě celkovou revitalizaci prostoru městských vil Tiché údolí č. p. 110 a 125. Součástí této akce je i vybudování pěší cesty, spojující ulici Tiché údolí a ulicí Nad vinicemi při jihozápadním okraji řešeného území. Předmětem veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních prací k vybudování této zpevněné, pěší komunikace. Cesta bude začínat na konci slepé odbočky ulice Tiché údolí, přibližně na úrovni městské vily č. p. 125 a povede kolmo do svahu po oplocený konec herní zahrady zdejší mateřské školy. Dále je pak svah prudší, a proto jsou zde navržena čtyři vyosení v podobě ramp, aby byl sklon cesty pro chodce přijatelnější. V místech konců ramp budou osazeny lavičky pro možnost odpočinku. Dále, v horní části je sklon již menší a proto je zde cesta přímá s vložnými menšími schodišti.
Technicky bude proveden přiměřený odkop stávající zeminy, zhutněna takto vzniklá pláň a položeny konstrukční vrstvy cesty ze štěrkodrti a štěrku. Samotný kryt bude proveden v nepravidelných žulových odsecích, kladených do štěrku. Lem dlažby po obou stranách bude po celé délce tvořen železnou pásovinou, usazenou do betonu. Stejně tak schody budou tvořeny z železné pásoviny. Stěny v místech původních schodišť a při průchodu původními, kamennými, opěrnými zdmi budou opět ze železa. Tyto železné stěny budou kotveny do stran pomocí navařených kotev a upevněny do betonových patek. Tyto boky schodišť budou držet okolní terén i zdi. Po zbudování kostry schodišť, včetně boků, by mělo dojít k opravě původních zdí a jejich dotažení až ke kovovým konstrukcím. Pro tyto opravy budou použity stávající kameny z rozpadlých zdí, zasazené do betonové konstrukce. Celá pěší komunikace bude opatřena veřejným osvětlením, sestávajícím celkem z osmi sloupů s osvětlovacími tělesy. V okolí cesty budou provedeny terénní úpravy pro zabránění splavu zeminy na cestu. Terén bude ohumusován a osázen travním semenem. Následná péče není součástí zakázky.
Součástí zakázky je i kácení dřevin, stojících přímo v půdorysu plánované cesty. Ostatní dřeviny stojící v okolí stavby budou zachovány.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Schodiště
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Datum ukončení příjmu nabídek 12.03.2021 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Zbudování pěší komunikace v ulici Tiché údolí v Roztokách u Prahy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru