Výpis systémových zpráv

Vybudování místní komunikace Na Pískách Soběslav – 1. etapa

Datum uveřejnění 05.03.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.03.2018
Označení verze Aktuální  (29.06.2018 14:25:07)
Systémové číslo P18V00001519
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vybudování místní komunikace Na Pískách Soběslav – 1. etapa
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je vybudování nové místní obslužné komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, kanalizace dešťové a splaškové a plynovodu v lokalitě Na Pískách v Soběslavi. Nová komunikace bude sloužit přímé obsluze objektů stávajících i k příjezdu do budoucí průmyslové zóny.
Účelem řešené obslužné komunikace je zajištění přímé obsluhy území. Komunikace je zařazena dle ČSN 736110 (Projektování místních komunikací) do funkční skupiny místních komunikací C – obslužné (místní komunikace III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb.). Komunikace je navržena v typu příčného uspořádání MO2 7,5/30 jako obousměrná dvoupruhová s šířkou 6,5m mezi obrubníky. Délka komunikace je cca 340m.
Účelem chodníků je zajištění bezpečného pohybu chodců podél místních komunikací. Chodníky jsou navrženy o šířce 1,95m a jsou zařazeny do funkční skupiny místních komunikací D2 – pěší komunikace (místní komunikace IV. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb.). Povrch je uvažován z betonové chodníkové dlažby se základním jednostranným příčným sklonem 2 %. Délka chodníků je 175m.
Přeložka veřejného osvětlení se provede čtyřmi novými svítidly, která budou osazena na osvětlovacích bezpaticových stožárech vysokých 8m.
Součástí budované infrastruktury je dále vybudování kanalizace dešťové v délce 228m a prodloužení splaškové kanalizace v délce 32m. STL plynovod je přímým prodloužením stávajícího plynovodu v délce 200m.
Stavba je dělena na objekty:
- SO 101 Komunikace a chodníky
- SO 401 Přeložka VO
- SO 301 Dešťová kanalizace
- SO 302 Prodloužení splaškové kanalizace
- SO 501 STL plynovod
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 325 323,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce na výstavbě plynovodů
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Výstavba silnic
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
Datum ukončení příjmu nabídek 09.04.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Vybudování místní komunikace Na Pískách Soběslav – 1. etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Soběslav
IČO 00252921
Adresa
náměstí Republiky 59/I
39201 Soběslav
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60050585

Nahoru