Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Město Soběslav

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
náměstí Republiky 59/I
39201 Soběslav
Jihočeský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00252921
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ00252921

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

60050585

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Žádná položka nebyla nalezena.
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Modernizace ekonomického systému MěÚ v Soběslavi
Jihočeský kraj
nezveřejněna
09.07.2018
Výměna kotlů v plynové kotelně Soběslav č.p. 55
Jihočeský kraj
1 037 330,00 18.06.2018
15.06.2018
Demolice objektu na pozemku parc. č. 318/3 v Soběslavi
Jihočeský kraj
nezveřejněna 14.05.2018
15.06.2018
Zpracování projektové dokumentace na akci „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“
Jihočeský kraj
nezveřejněna 16.04.2018
04.06.2018
Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti
Jihočeský kraj
18 320 809,00
22.05.2018
27.04.2018
ČOV Soběslav – obnova plynojemu
Jihočeský kraj
950 000,00 26.03.2018
26.04.2018
Oprava místních komunikací, zpevněných ploch a parkovišť v Soběslavi
Jihočeský kraj
3 887 668,00 09.04.2018
23.04.2018
Výměna výloh a stavební úpravy vstupních fasád budov č.p. 144 a 145 na náměstí Republiky v Soběslavi
Jihočeský kraj
nezveřejněna 19.02.2018
16.03.2018
Vybudování místní komunikace Na Pískách Soběslav – 1. etapa
Jihočeský kraj
6 325 323,00 09.04.2018
05.03.2018
Oprava kanalizačního řadu DN 300 včetně kanalizačních přípojek v ulici Na Ohradě v Soběslavi
Jihočeský kraj
nezveřejněna 19.02.2018
02.03.2018
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Úpravy západní části prostoru za náměstím Republiky v Soběslavi - 4. etapa
Jihočeský kraj
1 470 811,00 21.08.2017
09.03.2018
Oprava vodovodních a kanalizačních přípojek a oprava kanalizačního řádu DN 300 v Bezděkově ulici v Soběslavi
Jihočeský kraj
nezveřejněna 12.06.2017
18.12.2017
Chlebov – oprava místní komunikace na parc. č. 579/2,10,11
Jihočeský kraj
2 587 284,00 17.07.2017
25.08.2017
Zateplení domu č.p. 109/I v Soběslavi
ČESKÁ REPUBLIKA
2 462 766,20 17.07.2017
25.08.2017
Sokolovna a zimní stadion Soběslav - rekonstrukce a úpravy ústředního vytápění a rozvodu plynu
Jihočeský kraj
2 492 789,00 17.07.2017
24.07.2017
Stavební úpravy sokolovny Soběslav
Jihočeský kraj
3 830 187,00 17.07.2017
24.07.2017
ČOV Soběslav – obnova hrubého předčištění
Jihočeský kraj
nezveřejněna 29.05.2017
09.06.2017
Záchrana gotického hradu v Soběslavi – stavební úpravy části západního hradního křídla, výměna vrat a odstranění stropu hospodářské budovy, oprava ohradní zdi vč. výměny vrat
Jihočeský kraj
1 549 173,00 12.04.2017
03.05.2017
Dodávka konstrukčních prvků pro workoutové hřiště v Soběslavi
Jihočeský kraj
420 000,00 29.05.2017
27.04.2017
Oprava komunikací po zimě v Soběslavi v roce 2017
Jihočeský kraj
nezveřejněna 03.04.2017
24.04.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Klapka na odlehčení kanalizace u Hvížďalky v Soběslavi
Jihočeský kraj
604 251,00 17.03.2017
23.02.2017
Dodávka a montáž vybavení kinosálu Společenského centra Soběslavska digitální technologií dle standartu DCI, technologií pro přehrávání 2D a obsahu vč. doplňujících AV technologií
Jihočeský kraj
2 200 000,00 18.10.2010
01.10.2010