Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Údržba zeleně města Votice 2019 - 2021

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 01.04.2019  
Datum zrušení 30.08.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 01.04.2019
Označení verze Aktuální  (30.08.2019 10:15:45)
Systémové číslo P19V00002483
Stav zakázka byla zrušena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Údržba zeleně města Votice 2019 - 2021
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně na území města Votice.
Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto činnosti: údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotů, keřových porostů a stromů, údržbu záhonů letniček, údržbu záhonů trvalek, údržbu zeleně v nádobách, údržbu ruderálu a nakládání s odpadem (resp. jeho likvidace) související s uvedenou údržbou zeleně.
Specifikace zahradnických služeb (technologie údržby, počet opakování, rozsah zeleně) je uvedená v příloze č. 1 Specifikace plnění.
Likvidace odpadu ze zeleně a komunálního odpadu musí být prováděna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Veškeré činnosti související s údržbou zeleně v rámci plnění předmětné veřejné zakázky musí být prováděny za dodržování podmínek stanovených příslušnými technickými předpisy a současně s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí.

Plnění veřejné zakázky na základě uzavřené smlouvy bude prováděno v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu se:
• Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně příroda a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• Zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Plnění bude dále prováděno v souladu s příslušnými normami ČSN, které upravují technologii vegetačních úprav v krajině a v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (http://standardy.nature.cz/).
Rozsah zakázky je určený přílohou č. 1 Specifikace plnění a přílohou č. 2 Rozpočty k ocenění.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Zahradnické služby
  • Služby vysazování a údržby zelených ploch
  • Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů
Datum ukončení příjmu nabídek 29.04.2019 09:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Votice
IČO 00232963
Adresa
Komenského náměstí 700
25917 Votice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60056252

Nahoru