Výpis systémových zpráv

Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektu

Datum uveřejnění 15.06.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.06.2018
Označení verze Aktuální  (01.02.2019 10:14:36)
Systémové číslo P18V00004931
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektu
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:
I. Vypracování projektové dokumentace:
I.1 pro stavební povolení (dále též „DSP“) v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
I.2 pro provádění stavby (dále též „PDPS“) v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění včetně:
o soupisu prací s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
o oceněného – rozpočtu (oceněného soupisu prací s výkazem výměr).
o Vizualizace vnějšího pláště – pohledu fasády (např. v BIM modelu) tak, aby z vizualizace byl zřejmý tvar a barevné řešení jednotlivých fasádních prvků.

II. Zajištění inženýrské činnosti:
II.1 v rozsahu:
- Zajištění kladného stanoviska Odboru památkové péče magistrátu města Karlových Varů;
- Zajištění kladného stanoviska Hasičského záchranného sboru v Karlových Varech;
- Zajištění kladného stanoviska Odboru životního prostředí (hygiena – odpady)
- Projednání projektové dokumentace se stavebním úřadem a zajištění potřebných povolení dle stavebního zákona.
II.2 v rozsahu:
- Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.

III. Výkon autorského dozoru.


Zhotovitel zpracuje dvě samostatné DSP a PDPS včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru a to:
- DSP a PDPS pro objekt hotelu a kongresového centra a
- DSP a PDPS pro objekt vedle horního bazénu.

Předmětem řešení projektové dokumentace dle tohoto zadání veřejné zakázky pro objekt hotelu a kongresového centra jsou zejména:
- Štítové stěny
- Parapetní panely
- Stěny sálů
- Ostatní obvodové panely
- Atikové panely
- Stěny technických místností na střeše v 16.NP
- Železobetonové stěny
- Okna a balkónové dveře
- Stávající prosklené stěny
- Nové prosklené stěny
- Ocelohliníkové dveře
- Světlíky
- Střecha nad 16.NP
- Střecha nad 15.NP
- Pochozí střecha na podnoži
- Střechy nad sály
- Podhledy
- Pochozí plochy nad suterény

Předmětem řešení projektové dokumentace dle tohoto zadání veřejné zakázky pro objekt vedle bazénu jsou zejména:
- Stěnové panely
- Parapetní panely
- Železobetonové stěny
- Prosklené stěny
- Pásová okna
- Kopilitová stěna
- Dveře
- Světlíky
- Střecha nad 5.NP
- Pochozí střechy
- Zatravněné střechy
- Střecha nad výtahem
- Podhledy
- Pochozí plochy nad suterény

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují
- Zadávací dokumentace
- Projektová studie (příloha č. 2 Zadávací dokumentace)
- Smlouva o dílo (příloha č. 1 Zadávací dokumentace)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-019533
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické služby a stavební dozor
  • Technicko-inženýrské služby
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 21.08.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektu
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název THERMAL-F, a.s.
IČO 25401726
Adresa
I. P. Pavlova 2001/11
36001 Karlovy Vary
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019245

Nahoru