Výpis systémových zpráv

REKO FS

Datum uveřejnění 04.03.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.03.2014
Označení verze Aktuální  (27.03.2015 09:09:24)
Systémové číslo P14V00000942
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky REKO FS
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a dostavba 2 fotbalových areálů – soutěžního Androva stadionu, jeho zázemí – hlediště tribuny se rekonstrukce netýká a tréninkového areálu pro mládež v Olomouci – Řepčíně.

Andrův stadion :

SO – 01 Rekonstrukce zázemí – jde o rekonstrukci stávající stavby z hlediska technického, funkčního a dispozičního s plným (maximálně dosažitelným) respektováním předpisů UEFA a připomínek z inspekční návštěvy jejich zástupců. Rekonstrukce zasahuje do převážné části prostor budovy a zahrnuje celou škálu stavebních prací, všechny profese, dostavbu venkovního ocelového schodiště atd. Součástí tohoto SO je m.j. odstranění čelní fasády a dostavba modulu vymezeného dříve realizovanou ocelovou konstrukcí. Největším úskalím bude organizace výstavby – stavební práce musí bezpodmínečně respektovat provozní potřeby zadavatele – řada provozních celků musí fungovat v průběhu ligové soutěže a některé z nich i mimo ni. Výluky mohou být časově minimální. Za všech okolností musí být zajištěna bezpečnost!
SO – 02 Neobsazeno
SO – 03 Odlučovač tuků – odlučovač tuků je dnes umístěn pod úrovní podlahy podélné chodby přízemí. Přináší provozní těžkosti (nepřístupnost při údržbě, kontrole a vyvážení), hygienické problémy, je zdrojem pachů. Odbor ŽP magistrátu podmínil souhlas s rekonstrukcí budovy jeho odstraněním a umístěním do volně přístupného prostoru vně budovy.
SO – 04 Přeložka Telefónica TCZ – toto zařízení je dnes umístěno na vnější fasádě – což je podmínka operátora. Vzhledem k tomu, že v rámci rekonstrukce a dostavby dojde k odstranění vnější fasády a jejímu posunutí do předsunuté linie, nezbývá než toto zařízení přesunout o několik metrů – na novou montovanou vnější fasádu.

Fotbalový areál v Olomouci - Řepčíně:

SO – 05 Vybudování zázemí FS + IS – stávající objekt je nezateplený betonový objekt zastřešený ocelovými vazníky. Z inženýrských sítí je do něj zavedena pouze elektřina. Až dosud sloužil jen jako hlediště, uzavřená část pak jako sklad, dílna apod. Přestavba spočívá v doplnění bočních schodišť, vložení mezistropu, zcela novém řešení dispozice, zateplení, doplnění všech instalací – tak aby mohl plnit roli zázemí tréninkového areálu – šaten, WC, umýváren atd. Součástí tohoto stavebního objektu bude provedení přípojek inženýrských sítí – vodovodu, kanalizace, elektřiny a plynu a jeho stávající využití, jen jako shromaždiště rodičů a přátel dorostenců a žáků hrajících na tomto stadiónu svá utkání, bude ze značné části omezeno.
SO – 06 Rekonstrukce povrchu stávajícího hřiště – dnešní hřiště je travnaté, má vybudovaný drenážní systém a umělou závlahu. Stav povrchu hrací plochy ovšem neodpovídá kvalitativním požadavkům – v současné podobě by nemohlo sloužit jako tréninkové zázemí účastníků mistrovství Evropy. Z toho důvodu bude provedena jeho rekonstrukce. Aby byla tato investice co nejefektivnější (aby i po skončení mistrovství Evropy mohlo být hřiště využíváno s co největší intenzitou jak v denním, tak v ročním režimu) bude povrch proveden progresivní technologií spočívající ve vytvoření vegetační ze směsi písku, organického materiálu a polymerových vláken , která se používá v konstrukci kořenovém horizontu, čímž se vytvoří vláknem zesílená a stabilizovaná kořenová zóna, na kterou je prováděn výsev vhodné travní směsi. Dále se provede rekonstrukce okolní tréninkové travnaté plochy, dotčené rekonstrukcí hřiště a stavbou osvětlení hrací plochy, přírodním způsobem. Rekonstruované hřiště bude dovybaveno krytými střídačkami a dalším nezbytným příslušenstvím.
SO – 07 Osvětlení hrací plochy + IS - je striktní požadavek diktovaný tlakem televizních stanic jihoevropských států na UEFA – konání zápasů v pozdních večerních hodinách vyžaduje pochopitelně tréninkové jednotky ve stejném čase… Osvětlení bude tvořeno 4 ks 25m vysokých ocelových sklopných stožárů vždy se 14 reflektorovými svítidly. U paty stožáru budou umístěny skříně s tlumivkami a dalším el. příslušenstvím. Stožáry budou napojeny z trafostanice, ovládací skříň bude umístěna v objektu rekonstruované tribuny (viz. SO 05). Vedle silových rozvodů povedou ke stožárům i kabely ovládací.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 79 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 482678
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Krajinné úpravy sportovních hřišť a rekreačních oblastí
  • Stavební úpravy sportovních zařízení
  • Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
Datum ukončení příjmu nabídek 26.06.2014 14:30:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 10.04.2014 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny
IČO 00534013
Adresa
Legionářská 1165/12
77100 Olomouc
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 479164

Nahoru