Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Realizace úspor energie - Městský úřad Polička,...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 04.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.07.2017
Označení verze Aktuální  (01.04.2019 13:20:46)
Systémové číslo P17V00004736
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám.160
Druh Stavební práce
Popis Veřejná zakázka je podle předmětu zakázky rozdělena na 2. části (ve smyslu § 101 ZZVZ):

• 1.část veřejné zakázky (dále jen „1.část VZ“):
Předmětem 1. části veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy – zateplení stropní konstrukce nad 2.NP, provedení kontaktního zateplovacího systému (ETICS) obvodového zdiva ve dvorní části stavby, výměně otvorových výplní v obálce budovy. S tímto budou dále provedeny související práce, a to přístavba výtahové šachty a uložení drenážního potrubí okolo základů ve dvorní části s položením nové dlažby ve dvoře.

• 2.část veřejné zakázky (dále jen „2.část VZ“):
Předmětem 2. části veřejné zakázky jsou vnitřní stavební úpravy MěÚ Polička spočívající v provedení nové otopné soustavy včetně zdrojů energie, úpravě hygienického zařízení v 1.NP a vybudování bezbariérového WC pro návštěvníky.


Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:
• projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 28850106, zodpovědný projektant Ing. Petr Šafář – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – ČKAIT 0700330, (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., zpracovaný firmou DD Energo, s.r.o., Tyršova 237, 570 01 Litomyšl, IČO: 25276417, energetickým specialistou p. Jaromírem Džbánkem, číslo oprávnění 0203 (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 7.1 a 7.2 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace),
• stavební povolení ze dne 25.11.2016, č.j.: MP/27834/2016/SÚ/K (příloha č. 9 zadávací dokumentace),
• závazné stanovisko oddělení státní památkové péče MěÚ Litomyšl ze dne 21.11.2016, č.j.: MěÚ Litomyšl 30758/2016 (příloha č. 10 zadávací dokumentace).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2017-026179
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 42' 53.9393" N, 16° 15' 56.7856" E
Předmět CPV
  • Stavební práce na městské výstavbě
  • Vytápění
  • Fasády
  • Elektroinstalační práce
  • Tepelné izolace
  • Instalace a montáž ústředního topení
  • Instalace a montáž plynového zařízení
  • Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
Datum ukončení příjmu nabídek 01.08.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Polička
IČO 00277177
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053842

Nahoru