Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Město Polička

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Palackého nám. 160
57201 Polička
Pardubický kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00277177
IČP:  neuvedeno
DIČ:  CZ00277177

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

60053842

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Stavební úpravy části chodníku u silnice II/362, ul. Čsl. armády v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 07.05.2019
17.04.2019
Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
Pardubický kraj
nezveřejněna 24.04.2019
05.04.2019
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 10.04.2019
19.03.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace
Pardubický kraj
nezveřejněna
22.03.2019
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace
Pardubický kraj
nezveřejněna
22.03.2019
Pořízení nového vyvážecího vleku a štípacího stroje
Pardubický kraj
nezveřejněna 20.02.2019
08.02.2019
Ošetření vybraných stromů v Poličce 2019/I
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 14.02.2019
04.02.2019
Modřecký rybník - rekonstrukce objektů
Pardubický kraj
nezveřejněna 20.12.2018
04.12.2018
Masarykova základní škola Polička - vzduchotechnika pavilonu 1.stupně
Pardubický kraj
nezveřejněna 04.10.2018
20.09.2018
Ošetření vybraných stromů v Poličce 2018/II
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 28.08.2018
14.08.2018
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace
Pardubický kraj
nezveřejněna
22.05.2018
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace
Pardubický kraj
nezveřejněna
22.05.2018
III. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 27.04.2018
06.04.2018
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění obyvatelstva, včetně předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni pro město Polička
Pardubický kraj
nezveřejněna
16.05.2018
Realizace úspor energie – ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
Pardubický kraj
nezveřejněna 24.05.2018
30.04.2018
Stavební úpravy chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 11.12.2017
21.11.2017
Hydraulický shrnovač lesního klestu
Pardubický kraj
nezveřejněna 24.11.2017
14.11.2017
Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 08.08.2017
14.07.2017
Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Palackého nám.160
Pardubický kraj
nezveřejněna 01.08.2017
04.07.2017
Oprava části komunikace na ul. Starohradská a Heydukova v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 31.07.2017
28.06.2017
Oprava chodníků na ul. Ladova a Nerudova v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 27.07.2017
21.06.2017
Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce vč. mobiliáře a osvětlení – etapa 1A a 1B
Pardubický kraj
nezveřejněna 25.07.2017
15.06.2017
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace
Pardubický kraj
nezveřejněna
06.06.2017
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rekonstrukce LC Borovská hlavní a Ke Štěrbáku v k.ú. Borová u Poličky a Pustá Rybná
Pardubický kraj
nezveřejněna 05.10.2018
19.09.2018
Intenzifikace ČOV Polička
Pardubický kraj
40 806 252,00 01.11.2016
30.09.2016
Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce
Pardubický kraj
9 639 225,00 04.09.2015
17.08.2015
„Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce"
Pardubický kraj
9 345 000,00 04.11.2014
12.09.2014
Víceúčelové hřiště, lokalita Mánesova, p.p.č. 5545/21, Polička
Pardubický kraj
740 183,00 31.05.2012
01.10.2012
Pořízení lesnické techniky
Pardubický kraj
3 450 000,00 29.08.2012
31.07.2012