Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Město Polička

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Palackého nám. 160
57201 Polička
Pardubický kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00277177
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ00277177

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

60053842

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Pardubický kraj
nezveřejněna 30.10.2020
12.10.2020
Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 10.11.2020
09.10.2020
Oprava kanalizace v ulici Svépomoc bezvýkopovou metodou
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 26.08.2020
14.08.2020
Architektonická soutěž o návrh - Městské bydlení Polička
Pardubický kraj
nezveřejněna 13.10.2020
20.07.2020
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Parkoviště mezi plaveckým bazénem a areálem nemocnice v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 09.09.2020
24.08.2020
Chodníky mezi čp. 597-598, 599-600 a 601, ul. Jiráskova a Obr. míru v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 08.09.2020
21.08.2020
Osvětlení komunikací mezi ul. Starohradská a Heydukova v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 08.09.2020
20.08.2020
Chodník u silnice II/353, ul. Heydukova v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 22.05.2020
02.06.2020
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace
Pardubický kraj
638 844,00
20.04.2020
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021 pro město Polička a jeho příspěvkové organizace
Pardubický kraj
1 838 200,00
20.04.2020
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce – 2. etapa
Pardubický kraj
4 976 000,00 24.03.2020
11.03.2020
Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Komunikace, SO 04 - Veřejné osvětlení
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 20.03.2020
10.03.2020
Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
Pardubický kraj
nezveřejněna 03.03.2020
07.01.2020
Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 29.01.2020
23.12.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 26.11.2019
14.11.2019
Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Terénní úpravy
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 01.10.2019
20.09.2019
Oprava části komunikace na E. Beranové a Eiseltova v Poličce, Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 18.09.2019
10.09.2019
Místo pro přecházení na I/34, ul. Hegerova v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 02.09.2019
21.08.2019
Parkoviště na ul. Na Bídě v Poličce – I. etapa, III. etapa (SO 102)
Pardubický kraj
nezveřejněna 02.09.2019
20.08.2019
Parkoviště u ZŠ Na Lukách na ul. Švermova v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 02.09.2019
20.08.2019
Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. Švermova v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 27.08.2019
09.08.2019
Stavební úpravy lávky v parku v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 27.08.2019
31.07.2019
Stavební úpravy objektu pohřební služby č.p. 579, ul. Starohradská v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 08.08.2019
18.07.2019
Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 30.07.2019
04.07.2019
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Oprava kanalizace v ulici Svépomoc – rekonstrukce šachet
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 03.08.2020
23.07.2020
Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce
Pardubický kraj
nezveřejněna 27.08.2019
09.08.2019
Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
Pardubický kraj
nezveřejněna 26.04.2019
05.04.2019
Rekonstrukce LC Borovská hlavní a Ke Štěrbáku v k.ú. Borová u Poličky a Pustá Rybná
Pardubický kraj
nezveřejněna 05.10.2018
19.09.2018
Intenzifikace ČOV Polička
Pardubický kraj
40 806 252,00 01.11.2016
30.09.2016
Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce
Pardubický kraj
9 639 225,00 04.09.2015
17.08.2015
„Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce"
Pardubický kraj
9 345 000,00 04.11.2014
12.09.2014
Víceúčelové hřiště, lokalita Mánesova, p.p.č. 5545/21, Polička
Pardubický kraj
740 183,00 31.05.2012
01.10.2012
Pořízení lesnické techniky
Pardubický kraj
3 450 000,00 29.08.2012
31.07.2012