Výpis systémových zpráv

REALIZACE STAVBY TŮNÍ V RÁMCI PROJEKTU REVITALIZACE NIVY BAKOVSKÉHO POTOKA III

Datum uveřejnění 22.12.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.12.2012
Označení verze Aktuální  (22.04.2013 14:17:51)
Systémové číslo P12V00004255
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky REALIZACE STAVBY TŮNÍ V RÁMCI PROJEKTU REVITALIZACE NIVY BAKOVSKÉHO POTOKA III
Druh Stavební práce
Popis V rámci stavby budou vytvořeny tři tůně. Tůně jsou navrženy v příhodném terénním profilu. Břehové části budou upraveny v mírném sklonu a budou po celém obvodu členité, tím dojde k vytvoření příznivých podmínek pro vodní živočichy a obojživelníky. Břeh v zadní části bude 1:7. Dno bude v zadní části v mírném spádu. Hloubka vody zde bude 0,4-0,55 m. Budou zde vytvořeny příznivé podmínky pro vznik litorálního pásma a mokřadu. Břehový porost podél Bakovského potoka a bývalého náhonu bude zachován. Výstavbou zahloubených tůní nebudou zničeny ani ohroženy žádné mimořádně cenné ekosystémy ani ohrožen výskyt významných a chráněných živočichů a rostlin. Dojde ke zlepšení vodního režimu. Bude zadržena povrchová voda a vodní plocha se stane významným krajinotvorným prvkem. Upravený teréni břehové části nad hladinou vody nebudou ohumusovány. Upravený
terén bude zatravněn ve stejném složení zdejších travních porostů v blízkém okolí se
nacházejících, aby se zde mohli uchytit původní rostlinná společenstva. V litorálním pásmu tůní bude omezeno osetí břehů, aby mohlo dojít k přirozenému náletu z okolí, tím se zajistí původnost a vhodnost rostlinných druhů. Prostor mezi tůněmi bude doplněn výsadbou keřů vrb. Veškerá ornice a podorniční vrstva z pozemků dotčených stavbou bude přesunuta na 10km vzdálené pozemky dle souřadnic: 50°19'26.563"N, 14°2'28.666"E, na parcelu č.121 (mezi obcí Vraný a Horní Kamenice). Zemina bude zároveň na uvedeném místě rovnoměrně rozhrnuta. Mezideponie materiálu vzhledem k místu realizace a vlastníkům sousedících pozemků není možná (viz prohlídka místa stavby). Veškeré pozemní komunikace dotčené
stavbou (přesunem ornice a podorniční vrstvy) budou průběžně udržovány v čistotě (případné nánosy zeminy z místa stavby budou odstraněny). Příjezdová komunikace od obce Královice až k místu realizace tůní bude po dokončení stavebních prací navrácena do svého původního technického stavu. Průběh stavby bude pod kontrolou: odboru životního prostředí Slaný a Archeologického ústavu AV ČR (na pozemcích dotčených stavbou se nachází chráněný živočich a místo realizace je v území s možným archeologickým nálezem).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 609 105,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 101217
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba vodních děl
Datum ukončení příjmu nabídek 07.01.2013 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz
Smlouva REALIZACE STAVBY TŮNÍ V RÁMCI PROJEKTU REVITALIZACE NIVY BAKOVSKÉHO POTOKA III
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Královice
IČO 00640433
Adresa
Královice 19
27401 Slaný
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 101217

Nahoru