Výpis systémových zpráv

Projektová a inženýrská činnost pro projekt "Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín“

Datum uveřejnění 26.09.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 26.09.2016
Označení verze Aktuální  (09.02.2017 12:22:30)
Systémové číslo P16V00008730
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Projektová a inženýrská činnost pro projekt "Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín“
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín“.

Snížení prašnosti bude realizováno na následujících hlavních zdrojích:
1. Výroba tekutého kovu na SF pecích 2x6t včetně druhování vsázky;
2. Výroba tekutého kovu - manipulace s tekutým kovem od tavírny po licí pole;
3. Vytloukání forem na odkrytých vytloukacích roštech a odsávání vratné dopravní cesty;
4. Náhrada mokrých odlučovačů prachu odsávajících prašné zdroje ve slévárně a hale dokončovacího provozu a tavírny.

Nabídka bude zpracována pro 4 samostatné etapy realizace uvedené výše. Dokumentace pro každou etapu bude zpracována v zákonem stanoveném rozsahu potřebném pro každou jednotlivou etapu (DUR, DSP, DPS, DSPS), včetně zajištění výkonu autorského dozoru a inženýrské činnosti v průběhu realizace stavby. Dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti nutné pro vyřízení příslušných povolení pro povolení stavby a následné provozování stavby a technologie (stavební povolení, kolaudace, povolení stavby a provozu zdroje, změna integrovaného povolení, apod.). Pokud to bude vyžadovat charakter projektu, zajistí zhotovitel zpracování další potřebné dokumentace pro kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy jako například hlukové studie, rozptylové studie, odborné posudky, apod.
V rámci inženýrské činnosti vybraný uchazeč mimo jiné zajistí projednání stavby na dotčených orgánech státní správy, vypracování detailního harmonogramu realizace zakázky včetně jeho průběžné kontroly a aktualizace, kontroly stavební připravenosti, včetně finální přejímky před zahájením montážních prací, technický dozor v průběhu realizace zakázky, organizaci zkušebního provozu a jeho vyhodnocení a provádění autorského dozoru.

Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace, zejména v Příloze č. 1 – Technická část a v Příloze č. 2 Obchodní podmínky – závazný návrh smlouvy a jejích přílohách.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 642071
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
  • Dohled nad projektem a dokumentací
  • Technické projektování
  • Dohled na staveništi
  • Řízení stavebních projektů
Datum ukončení příjmu nabídek 21.10.2016 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/672661
Smlouva Projektová a inženýrská činnost pro projekt "Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.
IČO 47908319
Adresa
třída 3. května 1172
76302 Zlín - Malenovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 482622

Nahoru