Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 03.02.2022  
Označení verze Aktuální  (03.11.2022 09:56:11)
Systémové číslo P22V00000712
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je:
a) kompletní realizace stavby „Přechod pro chodce na I/14 Dobruška – Chábory“ dle dokumentace pro vydání společného povolení pro tuto stavbu vypracované společností HRONOVSKÝ DOPRAVNÍ PROJEKCE, s. r. o., IČO: 07053428, se sídlem Brněnská 700/25, 500 03 Hradec Králové, číslo zakázky 032-18-4, datum 05/2018.

Shora uvedená stavba zahrnuje tyto stavební objekty:
SO 101 - Stavební úpravy chodníků
SO 401 - Veřejné osvětlení

V rámci realizace SO 101 nebude realizován ve shora uvedené dokumentaci navržený přístřešek autobusové zastávky - bude provedena pouze kompletní stavební připravenost pro jeho následné osazení objednatelem.

b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

DSPS bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění platném ke dni předání díla objednateli. I v případě vypracování DSPS způsobem dle § 4 odst. 2 této vyhlášky bude její součástí geodetická část vypracovaná v rozsahu přílohy č. 14 této vyhlášky.
Geodetická část DSPS musí zároveň splňovat požadavky stanovené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) jakožto majetkovým správcem silnice č. I/14 v jeho vyjádření uvedeném v odst. 5. 14 čl. V. této smlouvy v podmínce č. 11.

Veřejná zakázka již byla zadána, jde o uveřejnění za účelem zveřejnění skutečně uhrazené ceny.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Výstavba přechodů
  • Výstavba stezek pro pěší
  • Dláždění a asfaltování
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Přechod pro chodce na I/14 Dobruška - Chábory
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Dobruška
IČO 00274879
Adresa
nám. F. L. Věka 11
51801 Dobruška
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053614

Nahoru