Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Profil zadavatele: Město Dobruška

Výpis systémových zpráv

Ano Zadavatel

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
nám. F. L. Věka 11
51801 Dobruška
Královéhradecký kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00274879
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ00274879

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

60053614

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu na území města Dobrušky
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 06.12.2023
07.11.2023
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Sdružené služby dodávky plynu na roky 2024 a 2025
Královéhradecký kraj
2 988 985,49 07.09.2023
03.10.2023
Sdružené služby dodávky elektrické energie na roky 2024 - 2025
Královéhradecký kraj
8 803 315,43 21.09.2023
03.10.2023
Pořízení komunálního vozidla pro technické služby města Dobrušky
Královéhradecký kraj
1 795 000,00
12.09.2023
Revitalizace areálu staré teplárny v Dobrušce - I. etapa
ČESKÁ REPUBLIKA
58 559 732,57 18.09.2023
31.07.2023
Úprava výměníkové stanice – MaR v budově býv. Karlovy Univerzity MÚ Dobruška
ČESKÁ REPUBLIKA
2 820 000,00 24.07.2023
04.07.2023
Sdružené služby dodávky zemního plynu na období roku 2023
Královéhradecký kraj
nezveřejněna 25.05.2022
30.05.2022
Sdružené služby dodávky elektrické energie na období roku 2023
Královéhradecký kraj
nezveřejněna 25.05.2022
30.05.2022
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve městě Dobruška a jeho okolí
Královéhradecký kraj
170 500 000,00 26.11.2021
30.09.2021
26.08.2021
Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu na území města Dobrušky
Královéhradecký kraj
10 844 540,82 03.12.2020
23.10.2020
Dodávka tepla pro objekty města Dobrušky
Královéhradecký kraj
nezveřejněna
29.06.2015
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rekonstrukce toalet v 2. a 3. NP v budově čp. 777 v Dobrušce
Královéhradecký kraj
974 028,60
17.07.2023
Instalace herních prvků a hřiště z umělého povrchu na pozemcích parc. č. 1298/2, 1298/6, 1298/7 v kat. území Dobruška
Královéhradecký kraj
1 613 506,00
19.04.2023
Dobruška - rekonstrukce komunikace k bazénu
Královéhradecký kraj
2 188 000,00
18.04.2023
Modernizace VO v obci Dobruška (II)
ČESKÁ REPUBLIKA
3 890 000,00 09.02.2023
23.01.2023
Výměna vodovodu na pozemku parc. č. 1247/3 v k.ú. Dobruška před rozvodnou ČEZ Distribuce
Královéhradecký kraj
740 325,00
03.01.2023
Realizace podatelny a recepce do budovy městského úřadu a hotelu čp. 777 v ul. Solnická v Dobrušce
Královéhradecký kraj
586 904,00
02.01.2023
Dobruška, ulice Javorová - I. etapa
Královéhradecký kraj
15 162 371,00 08.02.2023
02.01.2023
Stavební úpravy Městského úřadu v Dobrušce – Strukturovaná kabeláž, EZS
Královéhradecký kraj
nezveřejněna
20.12.2022
4 kusy autobusových přístřešků typu Aureo
Královéhradecký kraj
531 751,00
07.11.2022
ČOV Dobruška - Výměna technologie dosazovací nádrže z důvodu úplného fyzického opotřebení
Královéhradecký kraj
3 230 122,02
25.10.2022
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Modernizace VO v obci Dobruška
Královéhradecký kraj
3 890 000,00 21.11.2022
31.10.2022
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve městě Dobruška a jeho okolí
Královéhradecký kraj
170 500 000,00
06.08.2021
07.07.2021
Průzkumný vrt Dobruška
Královéhradecký kraj
3 053 910,00
26.05.2015
Pořízení křesel pro Společenské centrum - Kino 70 v Dobrušce
Královéhradecký kraj
1 500 000,00 18.07.2012
28.06.2012