Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Poskytování služeb projekčních a inženýrských...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 22.08.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.08.2019
Označení verze Aktuální  (28.02.2020 13:15:38)
Systémové číslo P19V00007180
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci „Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“
Druh Služby
Popis Z důvodu, že tento profil zadavatele technicky neumožňuje administraci užšího řízení, jsou veškeré informace o tomto zadávacím řízení, včetně kompletní kvalifikační a zadávací dokumentace, uveřejněny v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_413.html.
Zadavatel upozorňuje, že na tomto elektronickém nástroji E-ZAK bude probíhat kompletní administrace zadávacího řízení, veškerá písemná komunikace zadavatele s dodavateli, včetně uveřejňování vysvětlení zadávací (kvalifikační dokumentace) a podávání nabídek. Pro možnost podat nabídku je nezbytné, aby byl dodavatel registrován v tomto elektronickém nástroji E-ZAK.

Předmětem Veřejné zakázky je výběr zpracovatele projektové dokumentace a poskytovatele inženýrských činností a autorského dozoru pro komplexní rekonstrukci objektu Hybernská 1000/8, Praha 1 za účelem vytvoření vhodných studijních, vědeckých, knihovních, kancelářských a konferenčních prostor pro potřeby Zadavatele.
V rámci rekonstrukce se předpokládá odstranění všech nevhodných stavebních úprav, výměna a rekonstrukce technických rozvodů, prolomení nových chodeb, doplnění schodiště u průjezdu, vytvoření nových kapacitních výtahů, doplnění nových sociálních a hygienických zázemí, dispoziční úpravy stávajících místností, řešení komunikací v objektu apod. Celkový odhadovaný objem stavebních prací v průběhu rekonstrukce odhaduje Zadavatel v hodnotě přibližně 490 mil. Kč.
Budova je zapsaná v seznamu nemovitých kulturních památek a nachází se na území Pražské památkové rezervace, zapsané v seznamu památek UNESCO.
Předmětem Veřejné zakázky je zejména poskytnutí následujících služeb:
a) zajištění veškerých průzkumů a podkladů nezbytných pro řádné zpracování navazujících částí projektové dokumentace;
b) provedení restaurátorského průzkumu a vypracování restaurátorského záměru;
c) zhotovení dokumentace pro stavební povolení a poskytnutí související inženýrské činnosti;
d) zhotovení dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
e) zhotovení projektu interiéru;
f) poskytování součinnosti Zadavateli při výběru zhotovitele stavby;
g) služby autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavebních prací.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-029031
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 5' 13.6965" N, 14° 26' 1.7241" E
Předmět CPV
  • Architektonické a související služby
  • Dohled nad projektem a dokumentací
  • Architektonické služby a stavební dozor
  • Technicko-inženýrské služby
  • Technické projektování
  • Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Datum ukončení příjmu nabídek 29.11.2019 10:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 20.09.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://ezak.e-tenders.cz/contract_display_413.html
Smlouva Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci „Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
IČO 68081740
Adresa
Veveří 967
60200 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-006849

Nahoru