Výpis systémových zpráv

„Opravy komunikace Ústecká a místní komunikace u 14 RD v městské části Stradov, Chlumec“

Datum uveřejnění 19.07.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.07.2017
Označení verze Aktuální  (14.01.2019 16:56:12)
Systémové číslo P17V00005108
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Opravy komunikace Ústecká a místní komunikace u 14 RD v městské části Stradov, Chlumec“
Druh Stavební práce
Popis Záměrem investora je oprava povrchů komunikace Ústecká a místní komunikace u 14 RD v městské části Stradov, rozsah požadovaných prací je specifikován výkazem výměr, který tvoří přílohu č.1 výzvy.

Ústecká ulice (původně průtah silnice I/13) v zadaném rozsahu zhruba od Ladovy po napojení na silnici I/13 (cca 380 m) má živičný povrch - podle výtluků minimálně dvouvrstvý, který je dost poškozený - místy jsou propadliny (hlavně v krajích), vydrolená obrusná vrstva, nedokonale
provedené výspravy po překopech i výtluky. V procentuelním vyjádření odhaduji poškození, které zasahuje až do podkladu, na 5 - 10% celkové plochy. Vozovka je lemována silničními betonovými obrubníky téměř v celé délce z obou stran - v místech s chodníky zvýšenými, jinde zapuštěnými či téměř zapuštěnými různé kvality i stáří. V příčném profilu je Ústecká značně nehomogenní - šířka kolísá mezi 6,5 - 8,5 m. Vodorovné značení v řešeném úseku zcela chybí až na přechod pro chodce přes Ladovu ulici, u kterého však neodpovídají bezbariérové úpravy. Komunikace leží v rovinatém území s nepatrným podélným sklonem, odvodněna je do uličních vpustí či místy do terénu. Při prohlídce staveniště bylo nalezeno 6 uličních vpustí s litinovými mřížemi, 2 revizní šachty s poklopy a 3 šoupata - vzhledem k množství zaparkovaných aut na vozovce je možné, že povrchových znaků může být ve skutečnosti víc.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 050 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Výstavba vedlejších komunikací
  • Práce na opravě silnic
Datum ukončení příjmu nabídek 07.08.2017 10:47:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „Opravy komunikace Ústecká a místní komunikace u 14 RD v městské části Stradov, Chlumec“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MĚSTO CHLUMEC
IČO 00391387
Adresa
Muchova 267
40339 Chlumec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 224890

Nahoru