Výpis systémových zpráv

Oprava a zajištění hluboké minové chodby č. 25

Datum uveřejnění 21.04.2013  
Označení verze Aktuální  (21.04.2013 13:20:54)
Systémové číslo P13V00002041
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava a zajištění hluboké minové chodby č. 25
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava a zajištění hluboké minové chodby č. 25 v pevnostním podzemním systému Hlavní pevnosti Terezín. Hluboká minová chodba č. 25 se nachází částečně pod plochou běžecké dráhy a travnaté plochy sportovního areálu, dále podchází pod promenádní cestou a zbylá část je pod zpevněnou plochou bývalého autoparku. Celý profil chodby v délce 35,5 m bude postupně vytěžen a vyčištěn od splaveného materiálu a materiálu napadeného z nezajištěných odlehčovacích výklenků. Vyklízecí práce budou prováděny výhradně ručně za použití ručního nářadí. Chodba bude čištěna až na úroveň podlahy z cihelné dlažby. Současně s čištěním chodby bude v místech bez podlahy z cihelné dlažby vždy po dosažení vzdálenosti dané projektem osazen rozpěrný pas. Odlehčovací výklenky budou zajištěny, pokud se ve zdivu nebo klenbách vyskytnou praskliny, budou řádně opraveny. Dále budou provedeny stavební práce v prostoru propadu č. 1 a 2.
Hluboká minová chodba č. 25 je součástí kulturní památky Opevnění Hlavní pevnosti Terezín, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek (dále jen „ÚSKP“) čís. rejstř. 116113/5-2344 a je v městské památkové rezervaci Terezín, prohlášené Nařízením vlády ČR č. 443 ze dne 29. července 1992. Na realizaci stavební akce je Ministerstvem kultury poskytnut finanční příspěvek v rámci Programu záchrany architektonického dědictví ve smyslu usnesení vlády ČR č. 110 ze dne 22. 2. 1995.
Veškeré zásahy do původních konstrukcí, které nejsou součástí projektových prací, jsou zakázány. Při práci bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození původních konstrukcí, zejména podlah a omítek. Postup prací bude konzultován s archeologickým, případně památkovým dozorem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 550 817,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Práce na odklízení hornin
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Oprava a zajištění hluboké minové chodby č. 25
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Terezín
IČO 00264474
Adresa
náměstí ČSA 179
41155 Terezín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60051575

Nahoru