Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Město Terezín

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
náměstí ČSA 179
41155 Terezín
Ústecký kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00264474
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ00264474

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

60051575

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu města Terezín
Ústecký kraj
2 700 000,00 09.02.2021
21.01.2021
„Wieserův dům v Terezíně – interiérové vybavení„
Ústecký kraj
9 489 008,00 03.08.2020
15.06.2020
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Nové Kopisty - kanalizační stoka G2
ČESKÁ REPUBLIKA
1 500 000,00 14.09.2020
01.02.2021
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Terezín
ČESKÁ REPUBLIKA
1 300,00
26.11.2020
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Město Terezín
ČESKÁ REPUBLIKA
440,00
26.11.2020
Wieserův dům v Terezíně – audiovizuální a výpočetní technika – II.„
Ústecký kraj
nezveřejněna 15.12.2020
23.11.2020
Oprava fasády a oken na domě č.p. 227
ČESKÁ REPUBLIKA
650 000,00
29.10.2020
II. etapa opravy fasády na domě č.p. 45, Terezín
ČESKÁ REPUBLIKA
650 000,00 24.04.2020
29.06.2020
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu Města Terezín
Ústecký kraj
1 200 000,00
10.04.2020
Velké vojenské objekty Terezín - studie transformace a následného využití území.
ČESKÁ REPUBLIKA
1 611 000,00 18.11.2019
18.12.2019
Revitalizace veřejného osvětlení města Terezín - 2.etapa
Ústecký kraj
3 500 000,00 20.03.2019
05.03.2019
Protipovodňová ochrana obce České Kopisty - projektová a inženýrská činnost
Ústecký kraj
3 486 000,00 11.12.2018
20.11.2018
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Odstranění havarijního stavu střechy Žižkových kasáren II. etapa
Ústecký kraj
3 699 500,00
02.10.2019
I. etapa opravy fasády a nátěr oken na domě č.p. 45, Terezín
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 17.04.2019
21.08.2019
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH města Terezín
Ústecký kraj
6 074 380,00 13.02.2019
14.01.2019
Odstranění následků havárie střechy Žižkových kasáren
Ústecký kraj
2 065 000,00
20.11.2018
Stavební úpravy – vybudování zázemí sociálních služeb města Terezín, č.p. 45
ČESKÁ REPUBLIKA
2 285 500,00 02.05.2018
24.05.2018
Revitalizace objektu Wieserova domu v Terezíně
Ústecký kraj
77 400 000,00 02.08.2018
11.05.2018
22.01.2018
Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám IOP v Terezíně - Parkoviště u Retranchementu 5 - vícepráce 1
Ústecký kraj
1 645 499,22
10.11.2015
Zřízení technických služeb Města Terezín - technologie pro opravu komunikací
Ústecký kraj
410 000,00
22.12.2014
Obnova kanalizačního systému po povodních 2013 – Terezín (podružné stoky)
Ústecký kraj
68 000 000,00 20.11.2014
17.10.2014
Zřízení technických služeb Města Terezín
Ústecký kraj
4 032 000,00 23.10.2014
07.10.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
„Wieserův dům v Terezíně – audiovizuální a výpočetní technika„
Ústecký kraj
2 568 464,00 28.09.2020
27.08.2020
Odstranění následků havárie střechy Žižkových kasáren
Ústecký kraj
3 210 000,00 12.09.2018
29.08.2018
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Města Terezín
Ústecký kraj
16 000 000,00
09.09.2014
Kanalizace obce a ČOV Počaply
Ústecký kraj
12 520 000,00 12.08.2014
25.07.2014
Kanalizace obce a ČOV Počaply
Ústecký kraj
12 520 000,00 22.07.2014
07.07.2014
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Města Terezín.
Ústecký kraj
16 000 000,00 22.08.2014
01.07.2014
Příprava žádosti o dotaci do Integrovaného operačního programu na projekt s pracovním názvem Revitalizace budov v Terezíně.
Ústecký kraj
1 900 000,00
20.06.2014