Výpis systémových zpráv

Novostavba chodníků a rekonstrukce křižovatky v obci Šebetov

Datum uveřejnění 14.02.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.02.2020
Označení verze Aktuální  (19.02.2021 12:15:19)
Systémové číslo P20V00001059
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Novostavba chodníků a rekonstrukce křižovatky v obci Šebetov
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Novostavba chodníku a rekonstrukce křižovatky v obci Šebetov“. Stavební práce jsou rozdělené na tři etapy:
První etapa řeší novostavbu dvou samostatných chodníků v obci Šebetov v úseku směr Vanovice, a v lokalitě „Kapouňata“.
Druhá etapa řeší úpravu hlavní křižovatky v Šebetově, jedná se o úpravu stávajících autobusových zastávek, řešení přecházení chodců, oprava chodníků, realizace parkovacích ploch pro cestující, jež musejí k autobusovým spojům dojíždět a úpravě vodorovného dopravního značení.
Třetí etapa řeší opravu vodovodu a kanalizace pod hlavní křižovatkou v obci Šebetov, která je předmětem plnění druhé etapy
Zadavatel všech předmětných akcí bude koordinovat postup realizace díla tak, aby postup prací byl maximálně efektivní a technologicky správný. Vybraný dodavatel je v této souvislosti povinen akceptovat pokyny zadavatele, případně technického dozoru stavebníka spojené s nutností koordinace všech tří akcí.
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované Josefem Novákem, J. Haška 6, 679 61 Letovice, IČ:03123154 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 863 873,98 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Datum ukončení příjmu nabídek 05.03.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Novostavba chodníků a rekonstrukce křižovatky v obci Šebetov
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Šebetov
IČO 00281069
Adresa
Šebetov 108
67935 Šebetov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-037608

Nahoru