Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Nová Karolina Ostrava - Trojhalí, dodatečné...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 05.02.2013  
Datum zrušení
Označení verze Aktuální  (05.02.2013 14:55:31)
Systémové číslo P13V00000475
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Nová Karolina Ostrava - Trojhalí, dodatečné stavební práce č. 1
Druh Stavební práce
Popis Stavební práce v rámci veřejné zakázky „Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“ byly prováděny v rámci areálu Nové Karolina v centrální části města Ostravy.
Dodatečné stavební práce jsou výsledkem změnových listů projektu (dále „ZL“), které dokumentují vývoj stavebních zásahů vyvolených na uvedené stavbě.
Konkrétně se jedná o ZL 001, který řeší předpínací lana objektu Ústředny. Již v rámci veřejné zakázky na provedení stavebních prací bylo v rámci dodatečných informací upřesněno, že pro dodatečné ztužení mohou být použita předpínací lana namísto helikální výztuže. Bližší specifikace uvádí že, budou použita předpínací lana Lp 15,5mm – 1800MPa, s polyetylénovým obalem a ochranným tukem, dokonale splňující protikorozní ochranu. Kotvení lan bude pomocí certifikovaných jednolanových kotev, do ocelových roznášecích desek 300x300x18mm (400x300x18mm). Předepnutí lan bude na předem definovanou sílu, s protokolem o napínání.

ZL 002 řeší zaslepení vodovodního potrubí. V rámci realizace zemních prací bylo zjištěno podzemní vedení vodovodu, které bylo nutno demontovat, provést likvidaci potrubí a zaslepit pomocí elektro tvarovek. Uvedená skutečnost nebyla známa před vyhlášením veřejné zakázky, neexistuje o ní záznam v žádném vyjádření dotčených orgánů či správců inženýrských sítí. Trasa potrubí se nacházela v místě budoucího spojovacího krčku, a proto bylo nutné pro pokračování prací toto potrubí odstranit.

ZL003 řeší opravu poškozeného multikanálu (kabelovodu), který rovněž nebyl zachycen v žádných projekčních podkladech (vyjádření správců IS). Při provádění zemních prací na severní straně budovy Ústředny byl tento mírně poškozen, a tudíž byla nutná jeho rekonstrukce.


Změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací, které nebylo možné předem předvídat při zpracování zadávací dokumentace původní veřejné zakázky („Nová Karolina Ostrava – Trojhalí“, zadané v otevřeném řízení podle zákona 137/2006 Sb.). Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností (viz výše) a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, tj. stavebních prací vedoucích ke stavbě/rekonstrukci budov Trojhalí Karolina v Ostravě.

Tyto dodatečné stavební práce jsou zadávány témuž dodavateli, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jejich rozsah nepřekročí 20% ceny původní zakázky.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba společenských, správních a kulturních center
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob
IČO 72089237
Adresa
K Trojhalí 3361/5
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 226541

Nahoru