Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Modřecký rybník - rekonstrukce objektů

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 04.12.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.12.2018
Označení verze Aktuální  (06.03.2020 07:35:26)
Systémové číslo P18V00009352
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Modřecký rybník - rekonstrukce objektů
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je celková rekonstrukce základních funkčních objektů průtočného Modřeckého rybníka, a to spodní výpusti a bezpečnostního přelivu a dále opravu navazující části hráze. Modřecký rybník je historické vodní dílo, které je zobrazeno již na mapách 2. vojenského (Františkova) mapování z let 1836-1852. Tento průtočný rybník je situován na pozemcích v údolnici nad silnicí Polička - Modřec, přičemž silnice prochází po tělese hráze. Rybník je prakticky po celém obvodu obklopen pásem náletových trvalých porostů, a to jak stromového tak i keřového patra, na které dále navazují pozemky trvalých travních porostů v těsném okolí a navazující údolnici a dále rovněž orné půdy. V rámci projektu bude provedena celková rekonstrukce základních funkčních objektů rybníka, jako je vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv. Vzhledem k možnostem situování těchto objektů bylo rozhodnuto, že vše bude nově řešeno formou sdruženého funkčního objektu, přičemž navazující odpad bude plynule napojen na pokračující koryto vodního toku pod hrází rybníka. V rámci stavby bude dále rovněž provedena rekonstrukce a opevnění související části hráze rybníka. Veškeré stavební práce budou provedeny pouze v rozsahu původních pozemků rybníka a jeho hráze. Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečnosti vodního díla a protipovodňová ochrana údolí pod rybníkem. Realizací celého záměru v této lokalitě dojde zároveň ke stabilizaci významného krajinného prvku.


Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:
• projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Miroslavem Skryjou, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO: 67518214 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• stavební povolení ze dne 21.4.2017, č.j.: MP/08126/2017/OÚPRaŽP/RK (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 58.9362" N, 16° 17' 38.9955" E
Předmět CPV
  • Výstavba vodních děl
Datum ukončení příjmu nabídek 20.12.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00277177
Smlouva Modřecký rybník - rekonstrukce objektů
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Polička
IČO 00277177
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053842

Nahoru