Výpis systémových zpráv

Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Datum uveřejnění 11.12.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.12.2017
Označení verze Aktuální  (17.10.2018 10:05:00)
Systémové číslo P17V00008969
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Kvalitní vzdělávání v odborných učebnách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v areálu Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Realizací stavebních prací dojde k modernizaci učeben pro výuku odborných předmětů zaměřených na přírodní vědy, cizí jazyky a dále k modernizaci počítačových učeben.
Součástí realizace stavebních prací bude řešení bezbariérových úprav, silnoproudu, slaboproudu, vzduchotechniky. V rámci realizace projektu dojde k modernizaci těchto 21 učeben:
- 1 × učebna a 1× laboratoř fyziky
- 1 × učebna a 1 × laboratoř chemie
- 1 × učebna biologie
- 1 × laboratoř biologie
- 1 × učebna zeměpisu
- 1 × kmenová učebna
- 2 × počítačová učebna
- 11 × jazyková učebna
Předmětem zakázky je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístnění informační cedule a pamětní desky v souladu s Pravidly pro publicitu a se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v IROP. Informační cedule (billboard) musí být osazena v místě realizace projektu, a to po zahájení fyzické realizace projektu, nejpozději však bezprostředně po skutečném zahájení stavebních prací, doloženém prvním záznamem ve stavebním deníku (den protokolárního předání staveniště).
Podrobná specifikace veřejné zakázky, technická specifikace stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a další požadavky na plnění, jsou obsaženy v dokumentaci pro provádění stavby, zpracované projekční kanceláří AKTÉ Kroměříž, Kolárova 629, 767 01 Kroměříž, IČ: 63459931.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 12 685 147,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy školních budov
Datum ukončení příjmu nabídek 03.01.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
IČO 00226611
Adresa
Pilařova 3
76701 Kroměříž
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-033059

Nahoru