Výpis systémových zpráv

Krustovací zařízení

Datum uveřejnění 19.11.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.11.2018
Označení verze Aktuální  (24.04.2019 10:50:11)
Systémové číslo P18V00009065
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Krustovací zařízení
Druh Dodávky
Popis II. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky

Dodávkou se rozumí povinnost dodavatele dodat poptávanou technologii na místo plnění předmětu zakázky, montáž a zapojení dodané technologie, plné zprovoznění dodané technologie a zajištění všech opatření s tím souvisejících včetně zaškolení pracovníků zadavatele.

Zadavatel požaduje následující:

Zadavatel požaduje dodat Krustovací zařízení dle specifikace (dále jen „Zařízení“).

Bližší technická specifikace zařízení je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Dispoziční schéma umístění zařízení je uvedeno v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.

Účastník je povinen ve své nabídce popsat navrhované řešení plnění zakázky, ze kterého musí vyplývat, že nabízené plnění splňuje technické požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci (zejména v příloze č. 2).


Předpokládaná doba plnění předmětu zakázky:

Lhůty plnění zakázky jsou definovány v článku 2 Kupní smlouvy.

Realizace plnění předmětu zakázky:

1. Dodání na místo plnění dle dispozičního schématu nejpozději do 30. dubna 2019

2. Zapojení, Zprovoznění, Montáž, Zaškolení, předání Technické dokumentace a Prohlášení o shodě Kupujícímu provede prodávající bezprostředně po dodání Zařízení, nejpozději však do 15. 5. 2019.

Zadavatel předpokládá podepsání Kupní smlouvy do deseti dnů od oznámení výsledku výběrového řízení.

Místo plnění předmětu zakázky:
Výrobní areál Kosteleckých uzenin a.s. v Kostelci č.p. 60, PSČ 586 01


Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky činí 4 700 000 Kč bez DPH.

Adresa profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/kostelecke-uzeniny-a-s
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Průmyslové mrazničky
  • Stroje na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku
  • Stroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin a nápojů
  • Mrazící zařízení
  • Instalace a montáž mrazicích zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 07.01.2019 12:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kostelecké uzeniny a.s.
IČO 46900411
Adresa
Kostelec 60
58861 Kostelec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2016-003747

Nahoru