Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Komunikace a inženýrské sítě pro RD „U sídliště...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 20.04.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.04.2016
Označení verze Aktuální  (24.07.2019 08:07:20)
Systémové číslo P16V00003081
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Komunikace a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov“ - Soběslav, 2. etapa
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je vybudování komplexní infrastruktury pro vznik obytné zóny rodinných domů v lokalitě "U sídliště Svákov" v Soběslavi. Jedná se o místní obslužné komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, demontáž stávajícího nefunkčního parovodu, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod a související terénní úpravy pro výstavbu rodinných domů.
Účelem řešených obslužných komunikací je zabezpečení příjezdu k novým rodinným domům. Komunikace jsou zařazeny dle ČSN 736110 do funkční skupiny místních komunikací C - obslužné.
Účelem chodníků je zajištění bezpečného pohybu chodců podél místních komunikací. Chodníky jsou navrženy o šířce 1,5 m a 2 m a jsou zařazeny do funkční skupiny místních komunikací D2 - pěší komunikace. Povrch je uvažován z betonové chodníkové dlažby se základním jednostranným příčným sklonem 2%.
Veřejné osvětlení se provede dle požadavků ČSN EN 13201 - 1 až 4. Podél nových komunikací budou instalována svítidla s účinnou optickou soustavou a vhodnou křivkou svítivosti. Svítidla budou osazena na osvětlovacích bezpaticových stožárech výsokých 5,5 m. Svítidla budou v šedé barvě, stožáry budou žárově zinkované a opatřeny barvou v šedém odstínu.
Kabelové vedení VO bude provedeno kabelem v chráničce korugované DN 50 mm. Vedení bude uloženo ve společné trase s kabely NN a ve výkopech 50 cm od hranice parcel sousedících s komunikací. Stožáry VO budou instalovány mimo trasu kabelu těsně u hranice parcel sousedících s komunikací. Jednotlivé stožáry se připojí smyčkovým způsobem v elektrovýzbroji stožárů.
Kanalizace dešťová je gravitační kanalizace délky 574 m, potrubí PVC DN 250, 300 a 400, tř. pevnosti SN 8, s kapacitou pro připojení sousedního území ve výhledu. Napojení na stávající stokovou síť města.
Kanalizace splašková je gravitační kanalizace délky 533 m, potrubí PVC DN 250, SN 8, s přípravou pro výhledové připojení sousedního území. Vzhledem ke zcela rovinatému území jsou spády potrubí minimální, s nároky na častější čištění proplachem. Napojení na stávající stokovou síť města, s konečným recipientem na městské ČOV.
Vodovod - standardně provedená vodovodní síť celkové délky 657 m, potrubí HDPE průměr 90/8,2 a 110/10, tlaková řada PN 10. Napojení na stávající městskou vodovodní síť ve třech bodech, příprava pro výhledové rozšíření.
Středotlaký plynovod - standardně provedená plynovodní síť celkové délky 586 m, potrubí HDPE průměr 90/8,2, tlaková řada PN 10. Napojení na stávající městskou síť STL plynovodu ve dvou bodech, příprava pro výhledové rozšíření.

Členění stavby:
SO 001 - Příprava území
SO 101 - Obslužné komunikace
SO 102 - Chodníky
SO 301 - Kanalizace dešťová
SO 302 - Kanalizace splašková
SO 303 - Vodovod
SO 304 - Plynovod
SO 401 - Veřejné osvětlení
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 23 295 041,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 632325
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
  • Stavební práce na výstavbě plynovodů
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Výstavba příjezdových komunikací
  • Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
Datum ukončení příjmu nabídek 06.06.2016 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Komunikace a inženýrské sítě pro RD „U sídliště Svákov“ - Soběslav, 2. etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Soběslav
IČO 00252921
Adresa
náměstí Republiky 59/I
39201 Soběslav
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60050585

Nahoru