Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

KLADRUBSKÁ – Kejdové lopaty a ventilátory

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 11.04.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.04.2017
Označení verze Aktuální  (11.05.2017 15:39:56)
Systémové číslo P17V00002238
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky KLADRUBSKÁ – Kejdové lopaty a ventilátory
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka stájové technologie a stavebních pracích dle specifikace, uvedené v příloze č. 1 zadání VŘ, a to včetně zajištění záručního i pozáručního servisu dle předpisu výrobce. Konkrétně se jedná o:
1. Kejdové lopaty
Do 2 stávajících stájí budou instalovány nové shrnovací řetězové lopaty pro odkliz kejdy. Tím se zvýší spolehlivost systému odklizu kejdy a dojde ke zlepšení čistoty pohybových chodeb. Systém kejdové lopaty se skládá z pohonné jednotky systému, která zajišťuje pohyb shrnovacích lopat. Shrnovacích lopat, které zajišťují vyhrnování chodeb, řetězu pomocí kterého jsou taženy kejdové lopaty a rohových kladek zajišťujících změnu směru vedení řetězu. Dojde ke stavebním úpravám vodícího profilu lopat a šachet rohových kladek. Pro kejdové lopaty bude zřízena nová elektroinstalace. Dále bude v jedné stáji provedena úprava technologie hrazení a vybudování čtyř stlaných boxů.
2. VENTILÁTORY
v rámci projektu bude instalováno 10 ventilátorů do dvou stájí pro dojnice a VBJ - 5 ks do každé.
To zajistí lepší mikroklima stáje a pohodu zvířat. Kapacita jedné stáje je 225 ks dojnic na kejdě, 39 ks dojnic na slámě a 33 ks VBJ na kejdě, kapacita druhé stáje je 336 ks dojnic na kejdě.
Podrobné zadání zakázky, včetně specifikace a počty pořizovaných kusů, je uvedeno v samostatné příloze zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Příloha č. 1a - 03 SO 01 - PUDORYS - NOVY STAV
- Příloha č. 1b - 09 SO 02 - PUDORYS - NOVY STAV
- Příloha č. 1c - Uspořádání ventilátorů výkres
- Příloha č. 1d - Specifikace předmětu zakázky
- Příloha č. 1e - VV STAVBY
- Příloha č. 1f - VV TECHNOLOGIE
- Příloha č. 1g – VV Ventilátory
- Příloha č. 1h – Půdorys stáje LR úprava lehacích boxů
- Příloha č. 1ch – Řez A-A, B-B stáj LR úprava lehacích boxů
- Příloha č. 1i – řez bouranými lehacími boxy stáj LR
- Příloha č. 1j – technická zpráva LR úpravy lehacích boxů
- Příloha č. 1k – slepý rozpočet stáj LR úprava lehacích boxů
- Příloha č. 1l – LR výkaz výměr technologie

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
6.2. Prohlídka staveniště
Prohlídka místa plnění zakázky bude provedena dne 18. 04. 2017 v 9.30 hodin na adrese:
Kladrubská a.s., Kladruby, 338 08 Zbiroh a dne 18. 4. 2017 v 10.30 hod na adrese: Kladrubská a.s., Lhotka u Radnic, 338 24 Břasy.
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby uchazeči zaslali kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení přihlášku s uvedením obchodního jména uchazeče a jména osob, které se za uchazeče místního šetření zúčastní.
Přihlášku na prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem kontaktní osobě zadavatele nejpozději jeden (1) pracovní den před termínem konání prohlídky staveniště.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Ventilátory
  • Výstavba zemědělských objektů
Datum ukončení příjmu nabídek 02.05.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva KLADRUBSKÁ – Kejdové lopaty a ventilátory
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název KLADRUBSKÁ a.s.
IČO 25215671
Adresa
Vojenice 80
33808 Kladruby
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 522327

Nahoru