Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

I.etapa technické a dopravní infrastruktury...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 12.11.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.11.2014
Označení verze Aktuální  (29.03.2019 11:00:39)
Systémové číslo P14V00008061
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky I.etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce
Druh Stavební práce
Popis Předmětem stavby je realizace technické a dopravní infrastruktury pro bydlení v lokalitě Bezručova v Poličce. Stavba je uvažována jako I. stavební etapa, která zajišťuje dopravní a energetické napojení pro 46 rodinných domů a 4 bytové domy (výstavba RD a BD není předmětem této veřejné zakázky). V rámci akce budou provedeny tyto stavební objekty:

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
SO 302-1 – Dešťová kanalizace
SO 302-2 – Odbočky přípojek dešťové kanalizace
SO 303-1 – Splašková kanalizace
SO 303-2 – Odbočky přípojek splaškové kanalizace
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 501 – Plynovod včetně plynovodních přípojek
SO 701 – Připojovací objekty - energetické pilíře
SO 801 – Vegetační úpravy

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace), zpracované Ing. Alešem Hlavatým, Husova 1848, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí, IČ: 88517021, číslo autorizace 701366 (Dopravní stavby) a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - slepém rozpočtu (viz příloha č.8 zadávací dokumentace).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 34 347 824,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 498770
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě plynovodů
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
  • Služby vysazování a údržby zelených ploch
Datum ukončení příjmu nabídek 10.12.2014 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva I.etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Polička
IČO 00277177
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053842

Nahoru