Výpis systémových zpráv

DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ

Datum uveřejnění 12.12.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.12.2019
Označení verze Aktuální  (18.12.2020 13:49:02)
Systémové číslo P19V00010286
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem projektu s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“ je:
- Odstranění veškerých stávajících povrchů komunikací, chodníků a parkovišť včetně konstrukčních vrstev
- Umístěné nové živičné komunikace včetně autobusové zastávky a točny pro autobusy
- Vybudování nových parkovišť s kolmým a podélným stáním a stáním pro jízdní kola
- Umístění nového veřejného osvětlení vč. nasvícení přechodu pro chodce
- Vybudování nových chodníků pro chodce a sjezdů pro automobily
- Navržení nového odvodnění

Hlavním cílem projektu je obnova veškerých zastaralých a nefunkčních povrchů, vybudování nových parkovacích míst, vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Nádražní. V rámci stavby bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále dojde k výměně ochranných a provozních prvků komunikace, tak aby vyhovovaly estetickým, funkčním požadavkům a současným platným ČSN, bude provedena obnova veřejného osvětlení. Komunikace se navrhuje v nové kompletní skladbě z důvodu budoucího navýšení provozu především autobusovou dopravou, tudíž byla zvolena nová adekvátní skladba komunikace.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Závazný vzor smlouvy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 17 100 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro komunikace
  • Dláždění a asfaltování
  • Obnova povrchu vozovky
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Datum ukončení příjmu nabídek 08.01.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Klášterec nad Ohří
IČO 00261939
Adresa
nám.Dr.E.Beneše 85
43151 Klášterec nad Ohří
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60058428

Nahoru