Výpis systémových zpráv

Dodatečné stavební práce č. 1 při dokončení I. Etapy společenského objektu Dalovice

Datum uveřejnění 26.06.2015  
Označení verze Aktuální  (15.06.2016 19:10:02)
Systémové číslo P15V00003837
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodatečné stavební práce č. 1 při dokončení I. Etapy společenského objektu Dalovice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce prováděné v rámci Dokončení I. Etapy společenského objektu Dalovice, tak jak vyplývají ze změnových listů (soupisu prací, dodávek a služeb) a zdůvodnění nezbytnosti dodatečných prací. Předmětem dodatečných prací dle změnových listů jsou konkrétně:
 Drážkování pro uložení potrubí v novém zdivu,
 Výměna obrusné vrstvy místní komunikace,
 Navýšení množství zásypu mezi základovými pasy pod podlahovou deskou přízemí na nepodsklepené části objektu,
 Vyrovnávací podkladní beton pod výztuž podlahové desky pod zbývající plochu,
 Dokončení chybějící základové konstrukce ze ztraceného bednění z předchozí etapy stavby,
 Doplnění ocelových překladů
 Odvoz a nahrazení výkopku z přípojek a hloubení pod komunikacemi novým vhodným hutnitelným, nenamrzavým materiálem,
 Kotvení výztuže propojení věnců V1 + V1,
 Změna způsobu provádění kanalizační přípojky, a to řízeným protlakem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 517016
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodatečné stavební práce č. 1 při dokončení I. Etapy společenského objektu Dalovice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Dalovice
IČO 00573213
Adresa
Hlavní 82/25
36263 Dalovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 219649

Nahoru