Výpis systémových zpráv

Dobšice – rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD v lokalitě Úvoz

Datum uveřejnění 11.06.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.06.2016
Označení verze Aktuální  (12.12.2018 11:22:38)
Systémové číslo P16V00006019
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dobšice – rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD v lokalitě Úvoz
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je vybudování inženýrských sítí v oblasti budoucího
obytného souboru RD – lokalita Úvoz.
Základní rozčlenění předmětu veřejné zakázky :
SO 01 - Komunikace
Rozsah místních komunikací :
- trasa „A“ – místní komunikace délky 345 m. Šířka mezi obrubami bude 6m. Povrch komunikace je navržen z asfaltového betonu. Podél komunikace je navržen chodník s povrchem z betonové dlažby tl. 60 mm.vŠířka chodníku bude 2 m (v úseku přiléhajícím ke komunikaci), resp. 1,5 m
(v úseku za zeleným pásem).
- trasa „B“ – celková délka 236m. Obrusná vrstva – kombinace asfaltobetonu a betonové dlažby tl. 80mm. Celková šířka komunikace bude 5,5m. Součástí trasy „B“ bude i vybudování vjezdů a vchodů k budoucím nemovitostem.
- Trasa „C“ – celková délka 105 m, šířka 3,5 m; povrch komunikace ze štěrkodrti. Součástí trasy „C“ bude i zpevnění svahu přiléhajícího k části komunikace zahradními svahovkami.
- Trasa „D“ – místní komunikace délky 439 m. Šířka mezi obrubami 6 m. Povrch komunikace z asfaltového betonu. Podél komunikace je navržen jednostranný chodník šířky 1,5 m. Povrch chodníku bude z betonové dlažby tl. 60 mm, v místech vjezdů z dlažby tl. 80 mm.
SO 01.1 – Dešťová kanalizace
Navrhované řešení odvodu dešťových vod z výše uvedených komunikací se sestává z :
- kanalizačních stok o celkové délce cca 575 m
- zasakovacích průlehů o celkové délce cca 412 m
SO 02 – Vodovod
Stavební objekt se bude sestávat ze zhotovení vodovodního potrubí PE 100 RC DN 80 o celkové délce 529 m (řad V11); součástí trasy budou 3 ks hydrantových sestav a 3 ks sekčních šoupat.
SO 04 – STL plynovod a přípojky
Stavební objekt se bude sestávat ze zhotovení plynovodního potrubí PE DN 63 o celkové délce 141 m a 12 ks STL plynovodních přípojek PE 32 o celkové délce 98 m.
SO 05 – Veřejné osvětlení a místní rozhlas
Stavební objekt se bude sestávat ze zhotovení :
- kabelových silnoproudých rozvodů pro VO o celkové délce 695 m
- 24 ks stožárů VO
- 8 ks stanic bezdrátového místního rozhlasu
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 26 900 962,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 634581
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
  • Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  • Stavební práce na výstavbě plynovodů
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
  • Výstavba vedlejších komunikací
Datum ukončení příjmu nabídek 07.07.2016 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/45670773
Smlouva Dobšice – rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD v lokalitě Úvoz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Dobšice
IČO 45670773
Adresa
Brněnská 70
67182 Dobšice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 240091

Nahoru