Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Obec Dobšice

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v katalogu dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 3000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Brněnská 70
67182 Dobšice
Jihomoravský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  45670773
IČP:  neuvedeno
DIČ:  neuvedeno

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

240091

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Dobšice - místní komunikace ul. Dyjská
ČESKÁ REPUBLIKA
2 404 766,00 27.11.2017
05.04.2018
Dostavba IS a komunikace – lokalita Úvoz, III. etapa Dobšice
ČESKÁ REPUBLIKA
2 462 704,00 14.07.2014
09.09.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Oprava komunikace Dyjská - Lahoferova
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 18.11.2019
29.10.2019
Oprava místní komunikace Sadová
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 18.11.2019
25.10.2019
Dobšice – rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD v lokalitě Úvoz
Jihomoravský kraj
26 900 962,00 07.07.2016
11.06.2016
Komunikace a chodníky ul. Dolní, Horní, Příční a Vilová v obci Dobšice
Jihomoravský kraj
8 129 917,00 19.05.2014
23.04.2014
Rozšíření inženýrských sítí a komunikací v obci Dobšice - Rozšíření splaškové kanalizace - 2. etapa
Jihomoravský kraj
3 966 942,00 19.06.2013
06.01.2014
Zlepšení tepelně technických vlastností školských zařízení - mateřská škola Dobšice
Jihomoravský kraj
4 720 876,00 03.04.2013
14.03.2013
Rekonstrukce chodníků a oprava místních komunikací ul. V Zahradách ( II. etapa) a Za školkou, Dobšice
Jihomoravský kraj
4 165 000,00 31.10.2011
13.02.2013
Úsek komunikace podél potoka Leska DOBŠICE
Jihomoravský kraj
1 500 000,00 31.10.2011
13.02.2013
Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Dobšice
Jihomoravský kraj
2 500 000,00 28.02.2013
12.02.2013
Zavedení separace a svozu bioodpadu v obci Dobšice (dodávka kontejnerového nosiče a kontejnerů)
Jihomoravský kraj
1 348 000,00 29.02.2012
10.12.2012
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Brněnská 172, Dobšice - rekonstrukce elektroinstalace v MŠ a školní kuchyni
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
24.06.2019
Prodloužení kanalizace parc. č. 91/1 a 92/52, k.ú. Dobšice u Znojma
ČESKÁ REPUBLIKA
1 400 000,00 23.04.2019
02.04.2019
Oprava střech bytových domů na ul. Sadová č.p. 471,473,475 a 472,474, Dobšice
Jihomoravský kraj
nezveřejněna 20.01.2014
08.03.2019
Oplocení obecního úřadu a mateřské školy, Dobšice
ČESKÁ REPUBLIKA
800 000,00
07.03.2019
Povrchová oprava místních komunikací V Zahradách, Znojemská, Dobšice
ČESKÁ REPUBLIKA
1 626 367,00 29.06.2015
08.06.2016
Dopravní infrastruktura . Místní komunikace Leska, II. část, Dobšice
Jihomoravský kraj
3 458 321,00 02.11.2015
23.12.2015
Novostavba provozní budovy Dobšice
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 05.05.2014
09.09.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Oplocení obecního úřadu a mateřské školy, Dobšice
ČESKÁ REPUBLIKA
791 636,00 25.04.2018
23.07.2018